พระนารายณ์ทรงนาค พระวิษณุทรงพญานาค สี่แยกราชประสงค์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระนารายณ์ทรงนาค พระวิษณุทรงพญานาค สี่แยกราชประสงค์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันนี้ถึงคิวตอบประวัติของพระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราชในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช ลักษณะเป็นองค์สีดำ ประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำที่รายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด บริเวณอาคารแม่บ้านตำรวจ

พระวิษณุ มีอีกชื่อหนึ่งว่า หริ แปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุด มีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้งสามโลก โดย หริ ได้แบ่งตนเองออกเป็น 3 คือ พระพรหม มีหน้าที่สร้างและลิขิตสรรพสิ่งทั้งปวงในทั้งสามโลก

พระวิษณุ หรือ พระหริ มีหน้าที่ดูแลทั้งสามโลกให้อยู่ในความเรียบร้อย และสมดุล และ พระศิวะ มีหน้าที่ทำลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสาม

อนันตนาคราช คือพญานาคที่มีลำตัวยาวไม่รู้จบ จะคอยติดตามพระวิษณุไปทุกหนแห่ง และในช่วงที่โลกมนุษย์สงบสุข จะขดตัวให้เป็นที่ประทับของพระวิษณุอยู่ ณ เกษียรสมุทร

เมื่อปี 2496 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจสมันนั้นได้สร้างสโมสรกรมตำรวจขึ้น และตรงบริเวณหน้าสโมสรกรมตำรวจ ได้จัดให้เป็นที่ตั้งของรูปหล่อพระนารายณ์ สูงประมาณ 2 เมตร ประทับยืนเหนือพญานาค ถือเป็นเทพเจ้าองค์แรกที่เสด็จมาประทับที่สี่แยกราชประสงค์

กรมตำรวจแต่เดิมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบัน กำหนดให้ตรากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นรูป “พระนารายณ์ประทับยืนเหยียบพญาอนันตนาคราช” เพราะตอนตั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้น ได้รวมเอาหน่วยงาน 3 หน่วย คือ กองตำรวจสันติบาล กองทะเบียน กองตรวจ ต่อมากลายเป็นกองปราบปราม และมีหน่วยงานเพิ่มเข้ามาอยู่ในกองนี้อีกหลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ กองพิสูจน์หลักฐาน กองบังคับการสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

ส่วนสัญลักษณ์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นรูปพระนารายณ์สี่กรทรงถือตรี คทา สังข์ และดอกบัว ประทับอยู่ในโล่ตำรวจ การที่นำพระนารายณ์มาเป็นสัญลักษณ์ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื่องจากพระนารายณ์เป็นพระผู้คุ้มครอง และรักษาความสงบให้กับโลกมนุษย์ โดยทรงอวตารมากมายหลายปางเพื่อลงมาปราบยุคเข็ญต่างๆ ในโลกมนุษย์

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .