เมืองโบราณ สมุทรปราการ ไหว้องค์เทพทั่วท้องจักรวาล พระคเณศ พระศิวะ พระวิษณุ พระแม่ทุรคาเทวี เทพประจำวันเกิด พระอินทร์ พระพรหม และองค์เทพอีกมากมาย

เมืองโบราณ หรือ Ancient City เป็นสถานที่ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นที่รวบรวมสถาปัตยกรรมที่สำคัญๆ ของไทย มากมายหลายแห่ง มาสร้างจำลองไว้ในพื้นที่เดียวกัน คล้ายเมืองจำลองที่พัทยาแต่ต่างกันที่ขนาด หรืออาจกล่าวได้ว่า เที่ยวเมืองโบราณที่เดียวเหมือนได้เดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย การสร้างจำลองสถาปัตยกรรมต่างๆ ของไทย ซึ่งอาจจะจำลองให้ขนาดเล็กลงบ้าง หรือเท่าจริงบ้าง ทำให้ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มาก การเที่ยวเมืองโบราณ ด้วยวิธีที่นิยมมากอย่างหนึ่งก็คือการปั่นจักรยาน ซึ่งมีบริการอยู่ที่ทางเข้าเมืองโบราณ อีกวิธีหนึ่งคือรถบริการนำเที่ยวของเมืองโบราณซึ่งจุผู้โดยสารได้หลายคน เพราะถ้าหากใช้วิธีการเดิน แล้วยังต้องการชมสถานที่ต่างๆ อย่างละเอียดทุกๆ สถานที่อาจจะไม่หมดภายในเวลา 1 วัน

เมืองโบราณ สมุทรปราการตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 ปูชนียสถานที่สำคัญๆ เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา ฯลฯโดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง บางแห่งเท่าแบบจริงการสร้าง ฝีมือประณีต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ นอกเหนือจากสถานที่ดังที่กล่าวมาแล้ว เมืองโบราณยังมีตลาดเก่า ซึ่งสร้างจำลองบรรยากาศของตลาดในอดีต มีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ ซึ่งเป็นบริเวณที่นิยมจะใช้เป็นที่พักในช่วงกลางวัน

“อุทยานเทวโลก เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ”

ภายในอุทยานเทวโลก ประดิษฐานประติมากรรมสำริดรูปเทพเจ้าต่างๆในลัทธิฮินดู และอยู่ในระบบความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนไทยมานาน ได้แก่ เทพเจ้าสูงสุดในคติฮินดูทั้งสามองค์และชายา คือ พระนารายณ์กับพระลักษมีพระพรหม พระศิวะ และ พระอุมาพระสุรัสวดีชายาของพระพรหม รวมทั้งเทพเจ้าประจำวันทั้งเจ็ด คือ สุริยเทพ หรือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ รวมทั้ง พระราหูประติมากรรมสำริด เหล่านี้เป็นผลงานของ อ. สนั่น ศิลากร (ศิลปินผู้เป็นศิษย์ของ ศ. ศิลป พีระศรี) และคุณไกรสร ศรีสุวรรณ และคณะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– บริษัทเมืองโบราณ จำกัด โทร. 0 2323 9253, 0 2709 1644 สำนักงานกรุงเทพฯ มุมอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง โทร. 0 2224 1057, 0 2226 1936-7 หรือที่เว็บไซต์ www.Ancientcity.com

– การเดินทางไปเมืองโบราณ แผนที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
– ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทสายเก่า (ไปทางบางปู) เมืองโบราณจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือ รถโดยสารไปลงตลาดปากน้ำ แล้วต่อรถสองแถวผ่านเมืองโบราณ

– อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ
– ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)
– บัตรคุ้มสยามผู้ใหญ่ (คนไทย) ***
เที่ยวชม (ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
บัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ท่านละ ๓๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
บัตรคุ้มสยามเด็ก (คนไทย) ***
เที่ยวชม(ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
บัตรคุ้มสยาม (เด็ก) ท่านละ ๑๗๕ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

– บัตรท้องถิ่น/ผู้สูงอายุ
แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการ
สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน
ท่านละ ๒๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

– ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ )
ผู้ใหญ่ ท่านละ ๕๐๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
เด็ก ท่านละ ๒๕๐ บาท าคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

– นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ) คันละ ๓๐๐ บาท

ขอขอบพระคุณ ข้อมูลจาก touronthai.com และเว็บไซต์ของเมืองโบราณ ancientcity.com

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .