วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ขอพรองค์พระพิฆเนศวร วัดท่าไม้

ขอพรพระพิฆเณศวร์ หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

ภาพถ่ายโดย : Phansak Masukarat

วัดท่าไม้นี้ เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีนามว่า “โพธิ์ธรรมรังษี” สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2520 โดยพระภิกษุยอด อุปติสฺโส จากวัดหนองพันท้าว จังหวัดกาญจนบุรี จาริกมาตั้งสถานปฏิบัติธรรม มีศรัทธาประชาชนเคารพเลื่อมใสสนับสนุนให้สร้างเป็นวัดเรื่อยมา และได้ติดต่อขอซื้อที่ดิน 4 ไร่ และรับบริจาคอีก 2 ไร่ มีการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี สามารถสร้างศาลาอเนกประสงค์ กุฏิเจ้าอาวาส ศาลาท่าน้ำ บ่อน้ำบาดาล และอื่นๆ กระทั้งถึงกลางปี พ.ศ.2523 พระภิกษุยอด จึงออกจาริกหายไป ท่านพระครูธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ ได้เห็นความชำรุดทรุดโทรม จึงส่งพระประสิทธิ์ กิตฺติภทฺโท จากวัดนางสาว ไปเป็นผู้ดูแลในปี พ.ศ.2527 จนได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดท่าไม้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .