องค์พระพิฆเนศ ห้าแยกอำเภอพาน จ.เชียงราย

25561215-004418.jpg
พระพิฆเณศวร จ.เชียงราย
ภาพถ่ายโดย : ต้นตระกูล ใจเย็น

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .