องค์พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่

พระพิฆเนศ วัดท่าใหม่อิ องค์พระพิฆเนศวร์ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่
องค์พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย รณกฤต งามแฉล้ม

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .