องค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ประทานพร ประดิษฐาน ณ วัดม่วง จ.อ่างทอง วัดที่มีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดของไทย

image

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .