องค์พระพิฆเนศ ปางรีนาโมจัณ (พระพิฆเณศปางขจัดหนี้สิน) วัดกุนนทีรุทธาราม หรือ วัดห้วยขวาง

องค์พระพิฆเนศปางขจัดหนี้สิน ภาพโดย : ราชครุฑ ศิริอรรถกุล

ประวัติวัดกุนนทีรุทธาราม

วัดกุนนทีรุทธาราม หรือวัดห้วยขวางตามที่ชาวบ้านเรียกนั้น ประวัติเป็นมาอย่างไรไม่แน่ชัด อาศัยการบอกเล่าของผู้สูงอายุดังที่ได้บอกไว้แล้วเบื้องต้น

วัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสุทธิสาร ทิศตะวันออกของวัดติดคลองห้วยขวาง ( ความจริงคลองห้วยขวางและถนนสุทธิสาร เกิดขึ้นหลังการตั้งวัด) จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุได้บันทึกไว้ว่า นางคล้าย ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้ให้ที่ดินสร้างวัดเป็นคนแรก ต่อมานายฟ้อน ซื่อสัตย์ได้ให้ที่ดินเพิ่มขึ้นอีก รวมแล้วประมาณ ๘ ไร่เศษ ( ทางวัดได้ทำการสำรวจรังวัดสอบเขตออกโฉนดเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ โฉนดเลขที่ ๑๒๓๒๑๕ ตำบล สามเสนนอกฝั่งเหนือ อำเภอพญาไท ( บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มีกุฎิ ๒ หลัง แต่ไม่ทราบนามผู้สร้าง เข้าใจว่าคงจะร่วมกันสร้างหลาย ๆ คน มีพระอยู่ปกครองวัดปีละ ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ชาวบ้านมีอาชีพทำนา แม้ว่าวัดจะอยู่ห่างจาก สนามเป้าประมาณ ๕ กิโลเมตรเศษก็ตาม แต่ก็กันดาร ไม่มีถนนไปมาติดต่อต้องเดินผ่านทุ่งนา ไม่คอยมีการติดต่อกับตำบลอื่น เพราะคมนาคมลำบากมาก วัดขาดการบำรุงรักษา ทำให้ชำรุดหักพังไปตามสภาพ

การที่ได้ชื่อว่าวัดห้วยขวาง คงจะเรียกตามชื่อของตำบล เปลี่ยนชื่อเป็นวัดกุนนทีรุทธาราม จากทางราชการ เมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ

พ.ศ.๒๔๕๕ พระอาจารย์เปลี่ยน ได้ปกครอง มีพระอาจารย์ปั้น สุปนฺโน วัดประชาระบือธรรม ได้เป็นหัวหน้าร่วมกับชาวบ้าน สร้างอุโบสถถวารขึ้น ๑ หลัง ใช้เสาไม้ แต่กำแพงก่ออิฐถือปูน เครื่องบนใช้ไม่ทั้งหลัง ทำกันเองโดยอาศัยความถนัดของแต่ละคนช่วยกันทำ และมีนางเนย ไม่ทราบนามสกุล สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ใช้ไม้ทั้งหลัง

วัดอยู่ในถิ่นกันดาร ดังกล่าวแล้ว จึงมีพระอยู่จำพรรษาไม่มาก นอกจากชาวบ้านใกล้วัดจะบวชลูกหลาน ซึ่งก็มีจำนวนน้อยเพราะบ้านอยู่กันเป็นหมู่เกาะ และห่างๆ กัน มีชาวบ้านไม่มาก

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๔ พระครูโอภาสธรรมโสภณ (จำรัส คนฺธสีโล) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้เหมาะสมตามกาลเวลา และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

ขอขอบพระคุณ เนื้อหาจาก trueplookpanya.com
ภาพถ่ายโดย ราชครุฑ ศิริอรรถกุล

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .