Posts Tagged ‘พระพิฆเนศวร์’

องค์พระพิฆเนศ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พระพิฆเณศวร์
ที่วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ภาพถ่ายโดย : สุรสิทธิ์ เติมคุนานนท์

25560423-225610.jpg

. . . . . . . . .