Posts Tagged ‘พระพิฆเนศห้วยขวาง’

องค์พระพิฆเนศ ปางรีนาโมจัณ (พระพิฆเณศปางขจัดหนี้สิน) วัดกุนนทีรุทธาราม หรือ วัดห้วยขวาง

องค์พระพิฆเนศปางขจัดหนี้สิน ภาพโดย : ราชครุฑ ศิริอรรถกุล

ประวัติวัดกุนนทีรุทธาราม

วัดกุนนทีรุทธาราม หรือวัดห้วยขวางตามที่ชาวบ้านเรียกนั้น ประวัติเป็นมาอย่างไรไม่แน่ชัด อาศัยการบอกเล่าของผู้สูงอายุดังที่ได้บอกไว้แล้วเบื้องต้น

วัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสุทธิสาร ทิศตะวันออกของวัดติดคลองห้วยขวาง ( ความจริงคลองห้วยขวางและถนนสุทธิสาร เกิดขึ้นหลังการตั้งวัด) จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุได้บันทึกไว้ว่า นางคล้าย ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้ให้ที่ดินสร้างวัดเป็นคนแรก ต่อมานายฟ้อน ซื่อสัตย์ได้ให้ที่ดินเพิ่มขึ้นอีก รวมแล้วประมาณ ๘ ไร่เศษ ( ทางวัดได้ทำการสำรวจรังวัดสอบเขตออกโฉนดเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗ โฉนดเลขที่ ๑๒๓๒๑๕ ตำบล สามเสนนอกฝั่งเหนือ อำเภอพญาไท ( บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

. . . . . . . . .