Posts Tagged ‘องค์พระพิฆเนศในภาคเหนือ’

พระพิฆเนศ วัดพวกช้าง เชียงใหม่

พระพิฆเนศวัดพวกช้าง

พระพิฆเนศ วัดพวกช้าง เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ รติกรวรโชค

สถานที่ตั้งของวัด

วัดพวกช้างตั้งอยู่  เลขที่ ๒  ถ.ศรีดอนไชย  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับไนท์บาร์ซ่าร์

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดพวกช้างเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  สร้างในสมัยราชวงศ์มังราย  ตั้งอยู่ทิศอาคเนย์เฉียงเวียงใต้เวียงหลวง  ใกล้แจ่งกะต๊ำ  เป็นวัดขนาดเล็ก  ชั้นนราษฎร์  ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังราย  สมัยพม่าปกครองประเทศล้านนา  สมัยกรุงธนบุรี  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน

วัดพวกช้างสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๐ (คือ สร้างขึ้นสมัยราชวงค์มังรายในรัชกาลของพระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์ เชียงใหม่ล้านนา) ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖”

วัดพวกช้างมีพระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างศาลาบาตร ซึ่งเป็นศาลาบาตรที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบศิลปะล้านนาประยุกต์

วัดพวกช้าง โดยการนำของ ท่านพระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาส  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าวัด และ ปรับปรุงตัวอาคารกุฏิหลังเดิม เพื่อให้เป็นที่พักอาคันตุกะ โดยทุนทรัพย์ที่ใช้ในการปรับ ปรุงครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่าน เจ้าคุณพระวิสุทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กรุงเทพฯ ได้ เมตตาเป็นองค์ประธานในการจัดตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้

สำหรับที่พักอาคันตุกะของวัดพวกช้างนั้น ได้เน้นในรูปแบบ ศิลปะแบบล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งภายนอกหรือภายใน การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการจัดประดับตกแต่งด้วยภาพวาด ก็จะเน้นในรูปแบบศิลปะของ ล้านนาทั้งสิ้น ทั้งนี้ท่าน

พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร ท่านเจ้าอาวาส วัดพวกช้าง กล่าวว่า… เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะรูปแบบของล้าน นาเอาไว้ และยังเป็นการเผยแพร่งานด้านศิลปะเหล่านี้ให้กับแขก ผู้มาพัก ได้เห็นความงดงามและเห็นคุณค่าของศิลปะล้านนาด้วย
ธรรมมาสน์ทรงล้านนา  โดย พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ถวายไว้ ณ วัดพวกช้างเนื่องในงานทำบุญอายุครบ ๔๒ ปี พระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดพวกช้าง ในโอกาสนี้พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร พร้อมคณะศรัทธาวัดพวกช้าง ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตที่เมตตาของพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต ที่ได้น้อมนำธร รมมาสน์นี้มาถวายไว้ ณ วัดพวกช้าง Read more »

องค์พระพิฆเณศวร์ วัดสุขเกษม ต้ากลาง ต.ขุนตาล จ.เชียงราย พระพิฆเนศปางสามเศียรที่ใหญ่ที่สุดของไทย วัดสุขเกษม เชียงราย

935508_357282281037961_761333871_n
พระพิฆเนศ วัดสุขเกษม ต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ปางตรีมุข หรือพระพิฆเณศปาง 3 เศียร ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
ประดิษฐาน ณ วัดสุขเกษม วัดต้ากลาง ต.ต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
องค์พระพิฆเนศนี้มีความสูงราวๆ 13 เมตร
ภาพถ่ายโดย อาจารย์แจ่ม กตปุญโญ

. . . . . . . . .