Posts Tagged ‘เชียงราย’

องค์พระพิฆเณศวร์ วัดสุขเกษม ต้ากลาง ต.ขุนตาล จ.เชียงราย พระพิฆเนศปางสามเศียรที่ใหญ่ที่สุดของไทย วัดสุขเกษม เชียงราย

935508_357282281037961_761333871_n
พระพิฆเนศ วัดสุขเกษม ต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ปางตรีมุข หรือพระพิฆเณศปาง 3 เศียร ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
ประดิษฐาน ณ วัดสุขเกษม วัดต้ากลาง ต.ต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
องค์พระพิฆเนศนี้มีความสูงราวๆ 13 เมตร
ภาพถ่ายโดย อาจารย์แจ่ม กตปุญโญ

. . . . . . . . .