Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : เทวรูปทองเหลือง ขนาดกลาง
สำหรับตั้งบูชาแบบไม่ใหญ่มาก
เช่น ตั้งบนโต๊ะทำงาน ตั้งหน้ารถ ตั้งบนหัวเตียง ฯลฯ


วิธีเลือกปางพระพิฆเนศ

การบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด
เป็นการเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย


กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปรากฎในหนังสือที่วางจำหน่ายตามแผงทุกวันนี้ เป็นการปั้นแต่งเรื่องขึ้นมาในยุคหลังๆ
จึงไม่ใช่วิธีบูชาที่มุ่งตรงต่อองค์พระคเณศที่แท้จริง
หนังสือที่สอนเรื่อง การบูชาตามวันเกิด ห้ามเอามาเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกเทวรูปเด็ดขาด
อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่พวกตำหนักทรงคิดค้นขึ้นมา รวมถึงพวกที่ทำการตลาดขายพระเครื่อง พวกที่ไม่ศึกษาให้ถ่องแท้เรื่องการบูชาเทพ
ผู้ที่ศึกษาเรื่องเทววิทยาและบูชาพระพิฆเณศอย่างลึกซึ้งจริงๆ จะไม่สนใจปางตามวันเกิดเหล่านั้นและสิ่งลวงตาทั้งหลาย

การบูชาพระพิฆเณศและองค์เทพต่างๆ ที่ได้ผลดีที่สุด คือ
ให้บูชาโดยมุ่งตรงต่อพระองค์โดยไม่สนใจสิ่งที่ปั้นแต่งขึ้นในยุคสมัยใหม่
ไม่ต้องสนใจว่าเราเกิดวันไหน เดือนไหน ปีไหน องค์ท่านจะสีอะไร ถืออะไรไว้ ให้เข้าใจเพียงว่า พระองค์คือ 'พระพิฆเนศ' องค์เดียวกันทั้งหมด

ฉะนั้น การเลือกเทวรูป - ให้เลือกเทวรูปตามรูปแบบที่ตน 'ชอบ' มากที่สุด
ง่ายๆ คือ ให้ดูตามความหมายของแต่ละปาง ชอบความหมายของปางไหน ก็เลือกปางนั้น ไม่ต้องสนใจวันเกิด เดือนเกิด
เห็นองค์ไหนแล้วชอบ ดูปางไหนแล้วถูกชะตา ท่วงท่าที่เห็นแล้วรู้สึกชื่นชมยินดี ก็ให้เลือกปางนั้น

การบูชาเทวรูปที่ตนชอบ ให้เลือกด้วยตัวเอง เลือกที่ถูกใจความหมายจริงๆ จะได้ผลมากกว่าไปฟังจากคนอื่นบอกมา
ขอยืนยันอีกครั้งว่า เทวรูปตามวันเกิดนั้น ไม่มีอยู่ตามตำราโบราณ
และไม่สามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกเทวรูปได้

.............................................................................................................................................................

เทวรูปขนาดกลาง
ความสูง 5-7 เซ็นติเมตร (ประมาณ 3-4 นิ้ว)
ไว้ตั้งบูชาที่ โต๊ะทำงาน หิ้งพระขนาดเล็ก
หัวเตียงนอน บนชั้นต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า : 1051A
ราคา : 899 บาท

พระมหาวีระคณปติ
(พระพิฆเนศ 16 กร)

ความสูง : 7.2 เซ็นติเมตร


อวตารนักรบ
มี 16 กร ทรงศาสตราวุธครบถ้วน
ปางปราบมาร ออกศึก ให้ชัยชนะในการต่อสู้
มีอำนาจในการบริหารปกครอง มอบภาวะผู้นำ
และความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง
***เป็น 1 ใน 2 ปางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งพระพิฆเนศ***
รหัสสินค้า : 1051B
ราคา : 859 บาท
(องค์นี้ หมดชั่วคราว)

พระปัญจมุขคเณศ
(พระพิฆเนศ 5 เศียร)

ความสูง : 5.5 เซ็นติเมตร

อวตารเปิดโลก

รวมอานุภาพทุกด้านของพระคเณศ มีพลังแรงกล้า
สุดยอดแห่งปางพระพิฆเนศ
มีพลังในการขจัดปัญหาทั้งมวล ประทานพรครอบคลุม
และมอบความสำเร็จเหนือทุกสรรพสิ่ง
***เป็น 1 ใน 2 ปางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งพระพิฆเนศ***

รหัสสินค้า : 1052
ราคา : 759 บาท
(องค์นี้ หมดชั่วคราว)

พระพิฆเนศและศักติ (ชายา)
ความสูง : 7.3 เซ็นติเมตร


ปางทรงอำนาจเหนือทุกสิ่ง
ให้พรทั้งการงาน การเงิน
โดยเฉพาะความรักที่ราบรื่น
ให้ความรักสมหวังครอบครัวสมบูรณ์
ปางนี้ยังประทานพรด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิง
เช่น การขายเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ สุขภาพผู้หญิง
แฟชั่นผู้หญิง ร้านทำผม แต่งหน้า
งานด้านความสวยความงามทุกประเภท
รหัสสินค้า : 1053
ราคา : 759 บาท

พระพิฆเนศทรงพญานาค
ความสูง : 7.2 เซ็นติเมตร

ทรงอำนาจเหนือพญานาค
ประทานความว่องไวในการงาน
ขจัดซึ่งปัญหาค้างคา การเงินราบรื่น
มอบอำนาจเกียรติยศและชัยชนะ
ปางนี้มีชัยเหนือเหล่ามาร ขจัดศัตรูที่มารุกราน
รหัสสินค้า : 1055
ราคา : 689 บาท

พระพิฆเนศปางวิฆนะราชา
ความสูง : 5.0 เซ็นติเมตร


ปราบศัตรูและประทานพร
พระพิฆเนศประทับบนดอกบัว
ทรงขวาน ดอกบัว และโถขนมโมทกะ
อันหมายถึงความสมบูรณ์ร่ำรวยมั่งคั่ง
รหัสสินค้า : 1056
ราคา : 789 บาท
(องค์นี้ หมดชั่วคราว)
พระพิฆเนศทรงหัวไชเท้า
ปางแห่งการมีกินมีใช้ ค้าขายร่ำรวย
เงินทองไหลมา ปางมหาเศรษฐี
ความสูง : 6.5 เซ็นติเมตร

เจ้าสัวผู้มั่งคั่ง เหลือกินเหลือใช้
หัวไชเท้า สัญลักษณ์ความมีกินมีใช้
โถใส่ขนมโมทกะ ที่พระองค์ทรงโปรด
ขวาน ปราบมาร ตัดปัญหา
ลูกประคำ การบรรลุเป้าหมาย
หนู บริวารที่ซื่อสัตย์
รหัสสินค้า : 1057B
ราคา : 789 บาท

นริตยะคณปติ + เหยียบหนู (อำนาจบารมี)
(พระพิฆเนศปางร่ายรำ)

ความสูง : 6.8 เซ็นติเมตร


ให้พรแก่ศิลปิน ศิลปะ บันเทิง
ผู้ทำงานศิลปะ นักเขียน นักแสดง

ออกแบบตกแต่ง กราฟิก ครีเอทีฟ
งานสร้างสรรค์ต่างๆ ทุกแขนง
อาชีพนักร้อง เบื้องหลัง
วงการบันเทิง
สื่อมวลชน สถาปนิก งานช่างฝีมือต่างๆ
รหัสสินค้า : 1057C
ราคา : 789 บาท

นริตยะคณปติ + ถือขนม (ร่ำรวย)
+ ถืองา (ขจัดอุปสรรค)

(พระพิฆเนศปางร่ายรำ)

ความสูง : 6.5 เซ็นติเมตร

ให้พรแก่ศิลปิน ศิลปะ บันเทิง
ผู้ทำงานศิลปะ นักเขียน นักแสดง

ออกแบบตกแต่ง กราฟิก ครีเอทีฟ
งานสร้างสรรค์ต่างๆ ทุกแขนง
อาชีพนักร้อง เบื้องหลัง
วงการบันเทิง
สื่อมวลชน สถาปนิก งานช่างฝีมือต่างๆ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 1060
ราคา : 759 บาท

นารทะคเณศ
(พระพิฆเนศปางเดินทาง)

ความสูง : 7.0 เซ็นติเมตร


สำหรับผู้เดินทางบ่อย พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ
นักขาย การสื่อสาร นักเจรจา
เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
มอบโชคลาภระหว่างการเดินทาง
ประทานเสน่ห์ในการพูด
การเจรจาต่อรองในธุรกิจการงาน

หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 1062
ราคา : 759 บาท

พระพิฆเนศเทน้ำ
ความสูง : 6.7 เซ็นติเมตร


แม่น้ำ 7 สายในอินเดียมีความศักดิ์สิทธิ์
ปางนี้พระพิฆเนศทรงเทน้ำจากโถ
ประทานความราบรื่นในชีวิต
ความไม่มีอด ความสมบูรณ์ในอาหาร
การมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง
ปางแห่งความร่มเย็น สงบสุข ครอบครัวสมบูรณ์

หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 1063
ราคา : 659 บาท

กฤติเน-คณปติ (ปางเด็ก)
ความสูง : 5.6 เซ็นติเมตร

ชี้ทางสว่าง สติปัญญา การศึกษา
ประทานสติปัญญาและความไม่ประมาท
เปิดทางสว่างชี้นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม
ให้พรด้านความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ

หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 2051
ราคา : 689 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระพรหม
ความสูง : 6.0 เซ็นติเมตร

พระพรหมผู้ประทานพร
พระพรหมผู้สร้างโลกและสรรพชีวิต
มีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์เสมอ
ประทานพรที่ปรารถนาทุกประการ
บูชาเสริมดวง ประทานโชคลาภ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3051
ราคา : 689 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระวิษณุ
ความสูง : 6.3 เซ็นติเมตร

พระวิษณุคุ้มครองสรรพชีวิต
พระวิษณุผู้ดูแลโลกและสรรพชีวิต
ประทานความรุ่งเรือง สงบสุข
และขจัดปัญหาทั้งปวง
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3351
ราคา : 659 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
ความสูง : 5.0 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี ผู้มั่งคั่งร่ำรวย
พระลักษมีคือชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ความร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
การงานสำเร็จลุล่วง ให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
รวมถึงมีความรักที่มั่นคง ประทานพรครอบครัวมีความสุข
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3352
ราคา : 789 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
ความสูง : 7.5 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี ผู้มั่งคั่งร่ำรวย
พระลักษมีคือชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ความร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
การงานสำเร็จลุล่วง ให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
รวมถึงมีความรักที่มั่นคง ประทานพรครอบครัวมีความสุข
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3353
ราคา : 729 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
ความสูง : 6.3 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี ผู้มั่งคั่งร่ำรวย
พระลักษมีคือชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ความร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
การงานสำเร็จลุล่วง ให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
รวมถึงมีความรักที่มั่นคง ประทานพรครอบครัวมีความสุข
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
พระศิวะ + พระแม่อุมา

รหัสสินค้า : 4051
ราคา : 689 บาท

พระอรรถนารีศวร
( พระศิวะ + พระแม่อุมา )

ความสูง : 6.7 เซ็นติเมตร

รวมอานุภาพสองเทพ
(แบ่งครึ่งซ้าย-ขวา)
'พลังทำลายศัตรู' แห่งบุรุษเพศ
'อำนาจควบคุม' แห่งสตรีเพศ
ความสมดุลในการดำเนินชีวิต
รวมถึงแนบแน่นบริบูรณ์ในความรัก
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4052
ราคา : 789 บาท

พระศิวะนาฏราช
ความสูง : 7.2 เซ็นติเมตร

ปางยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะ
ท่วงท่าร่ายรำอันวิจิตรตระการตา
ควบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่ง
ปางนี้สำคัญมาก ขจัดมาร มีชัยชนะต่อเหล่าผู้คิดร้าย

พระศิวะร่ายรำเมื่อใด อสูรจะศิโรราบ
โลกจะสงบสุข เหล่าเทวดาจะมีชัยชนะ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4054
ราคา : 1,099 บาท
พระศิวะ 5 เศียร (พระปัญจมุขี)
ความสูง : 4.4 เซ็นติเมตร

"ปัญจมุขี" หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สทาศิวะ"
คือ พระศิวะปาง 5 เศียร ซึ่งนับว่าหายากมาก
ปางเปิดโลกของพระศิวะนี้
เป็นปางที่ทรงศาสตราวุธของพระพรหมและพระวิษณุ
มี 5 เศียร 10 พระกร ยกพระหัตถ์ประทานพร
มีอานุภาพสูงสุดในปางต่างๆของพระศิวะ
นิยมประดิษฐานคู่กับพระศิวะปางนาฏราช
เพื่อส่งพลังให้ผู้บูชามีแต่ความสำเร็จ
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงและมีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4055
ราคา : 789 บาท

ศิวลึงค์ (รุทระมุขลึงค์)

ความสูง : 5.0 เซ็นติเมตร
อานุภาพที่โดดเด่น :

ศิวลึงค์ สัญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ
องค์ศิวลึงค์เป็นพระเศียรของพระศิวะ
มีอานุภาพปกป้องผู้บูชา
ประทานความสุข ความสำเร็จตามใจปรารถนา
เจ้าแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา ชายาของพระศิวะมหาเทพ
พระอุมา-ทุรคา มอบพลังอำนาจ
รหัสสินค้า : 4402A
ราคา : 599 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่อุมาเทวี
ความสูง : 4.6 เซ็นติเมตร

พระแม่อุมาเทวี (ปางนี้อยู่ในภาคของพระแม่ทุรคา)
พระองค์คือพระมหาเทวี ผู้เป็นชายาแห่งพระศิวะเทพ
ผู้บูชา พระอุมาเทวี หรือ พระทุรคา จะได้รับพลังอำนาจ
ได้รับพรด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความมั่นคงและบารมีอันสูงสุด
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4551
ราคา : 599 บาท

พระแม่กาลี 10 กร

ความสูง : 5.5 เซ็นติเมตร

ปราบศัตรู ความเด็ดขาด
พระแม่กาลีคืออวตารของพระแม่อุมา
ประทานพรด้านชัยชนะ
ให้ผู้บูชาไร้ซึ่งโรคภัย
ลบล้างมนต์ดำ อาถรรพ์ทุกชนิด
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4552
ราคา : 789 บาท

พระแม่กาลี 2 กร
ศิลปะนิกายวัชรยาน

ความสูง : 7.5 เซ็นติเมตร

(ปางของนิกายวัชรยาน)
ปราบศัตรู ความเด็ดขาด
พระแม่กาลีคืออวตารของพระแม่อุมา
ประทานพรด้านชัยชนะ
ให้ผู้บูชาไร้ซึ่งโรคภัย
ลบล้างมนต์ดำ อาถรรพ์ทุกชนิด
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 9051
ราคา : 789 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระตรีมูรติ
ความสูง : 6.5 เซ็นติเมตร

สามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
รวมพระวรกายเป็น พระตรีมูรติ
มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ให้สมหวังในความรัก การงานการเงิน
ได้รับความสำเร็จทุกประการ


เทวรูปทุกองค์ ผ่านพิธีเบิกเนตร เทวาภิเษก โดยพราหมณ์ชาวอินเดียมาแล้ว
(คณะพราหมณ์พรหมปุรุษจากประเทศอินเดีย)
บริหารโดย : สำนักพิมพ์สยามคเณศ
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ