Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : พระแม่ทุรคาเทวี
" พระแม่ทุรคาเทวี "
อวตารพระแม่อุมาเทวี ปราบอสูรชั่วร้าย


พระแม่ทุรคา เป็นอีกปางหนึ่งของ พระแม่อุมาเทวี
พระแม่ทุรคา คือปางที่มีพละกำลังที่สูงที่สุดในบรรดาเทพสตรีทั้งปวง

เทวลักษณะของ พระแม่ทุรคา นั้น
มักปรากฎเป็นสตรีมี 8 พระกรไปจนถึง 18 พระกร
ทรงศาสตราวุธอันทรงอานุภาพในการทำลายล้างมากมายนับไม่ถ้วน
เช่น ดาบ ตรีศูล หอก วัชระ คฑา ธนู ฯลฯ ทรงสิงโตเป็นพาหนะประจำพระองค์

ศาสตราวุธของพระแม่ทุรคาที่มีมากมายนี้
พระองค์ได้รับมาจากเหล่าทวยเทพทั่วท้องจักรวาล
พระพรหมประทานคัมภีร์ ลูกประคำและหม้อน้ำ
พระวิษณุประทานจักร พระศิวะประทานตรีศูล
พระอินทร์ประทานวัชระเพื่อสร้างสายฟ้าฟาด
พระวรุณประทานสังข์
พระวิศวกรรมประทานขวานใหญ่
พระรามประทานธนู
พระอัคนีประทานลูกศร
พระสุริยะประทานกระบอกสำหรับบรรจุลูกศร
พระยมประทานคฑาเล็ก
พระกุเวรประทานตะบอง
พระกาลประทานโล่ห์ ฯลฯ
เทพเจ้าองค์อื่นๆ ยังประทานศาสตราวุธให้พระแม่ทุรคาอีกนับไม่ถ้วน
จนกล่าวได้ว่าพระแม่ทุรคาคือผู้ที่มีศาสตราวุธมากที่สุดในบรรดาทวยเทพทั้งหมด

สาเหตุที่พระแม่ทุรคาได้รับศาสตราวุธจากทวยเทพต่างๆ
ก็เพื่อภารกิจปราบอสูรนามว่า มหิษาสูร ซึ่งเป็นอสูรที่มีฤทธิ์มากและไม่มีผู้ใดปราบได้
จนเหล่าเทวดาต้องไปอ้อนวอนให้พระแม่ทุรคาออกปราบ
เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่โลก
และมหิษาสูรตนนี้ก็มักปรากฎอยู่ในภาพเขียนพระแม่ทุรคาเสมอ

ผู้บูชาพระแม่ทุรคา มักได้รับการขจัดปัดเป่าปัญหานานัปการให้หมดสิ้น
เทวานุภาพของพระแม่ทุรคาที่ชัดเจนที่สุดคือ การประทานพละกำลังแก่สาวก
ทั้งกำลังกายและกำลังใจ ให้ผู้ที่ท้อถอยสิ้นหวัง ได้เกิดความฮึกเหิม เกิดเรี่ยวแรงต่อสู้กับสิ่งต่างๆ
ให้ได้มาซึ่งชัยชนะ พระแม่ทุรคาทรงเป็นสตรีที่มีความเป็นนักรบ มีความเป็นผู้นำ
สาวกผู้ภักดีย่อมได้รับการประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความผาสุกให้แก่ชีวิต

เทศกาลนวราตรี ที่จัดขึ้นที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม เป็นประจำทุกปีนั้น
ก็เพื่อการเฉลิมฉลองชัยชนะแด่พระแม่ทุรคา เป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืนนั้นเอง

(สงวนลิขสิทธิ์บทความ ของ สำนักพิมพ์สยามคเณศ)

เทวรูปพระแม่ทุรคาเทวี ขนาดเล็ก
พระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรคา ชายาของพระศิวะมหาเทพ
พระอุมา-ทุรคา มอบพลังอำนาจ

รหัสสินค้า : 4401
ราคา : 259 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่อุมา ปางทุรคาเทวี
ความสูง : 3.1 เซ็นติเมตร

(ด้านหลังมีห่วง สำหรับร้อยสร้อยใส่ได้ทันที ไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบ)
พระแม่อุมาเทวี (ปางนี้อยู่ในรูปของพระแม่ทุรคา)
พระองค์คือพระมหาเทวี ผู้เป็นชายาแห่งพระศิวะเทพ
ผู้บูชา พระอุมาเทวี หรือ พระทุรคา จะได้รับพลังอำนาจ
ได้รับพรด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความมั่นคงและบารมีอันสูงสุด
 

เทวรูปขนาดกลาง
ไว้ตั้งบูชาที่ โต๊ะทำงาน หิ้งพระขนาดเล็ก
หัวเตียงนอน บนชั้นต่างๆ ฯลฯ
เจ้าแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา ชายาของพระศิวะมหาเทพ
พระอุมา-ทุรคา มอบพลังอำนาจ
รหัสสินค้า : 4402A
ราคา : 599 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่อุมาเทวี
ปางทุรคาเทวี (ทรงสิงโต)
ความสูง : 4.6 เซ็นติเมตร

พระแม่อุมาเทวี (ปางนี้อยู่ในภาคของพระแม่ทุรคา)
พระองค์คือพระมหาเทวี ผู้เป็นชายาแห่งพระศิวะเทพ
ผู้บูชา พระอุมาเทวี หรือ พระทุรคา จะได้รับพลังอำนาจ
ได้รับพรด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความมั่นคงและบารมีอันสูงสุด

พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ยันต์พระแม่กาลี ยันต์เจ้าแม่กาลี
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่ทุรคา
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่ทุรคาเทวี

(พระแม่อุมา ภาคปราบอสูร)
มหาเทวีผู้ทรงพลัง
ปางปราบมหิษาสูร
อีกพระนามคือ
พระแม่มหิษาสูรมรรดิณี
ยันต์วัดแขก ยันต์พระแม่อุมาเทวี ยันต์เจ้าแม่อุมา
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่อุมาเทวี
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
ประทานอำนาจบารมีแก่ผู้บูชา

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ยันต์พระแม่กาลี ยันต์เจ้าแม่กาลี
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่กาลี
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่กาลี
เทวีผู้ทรงปราบมาร ฆ่าอสูร
และยังประทานพลังอำนาจลึกลับ

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

รูปบูชา ขนาดเล็ก 6x8 นิ้ว
ราคารูปละ 159 บาท
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว

ปลุกเสกแบบอินเดีย นำไปบูชาได้ทันที

สามารถนำไปใส่กรอบเอง
เพื่อความแข็งแรงทนทาน

สินค้า : รูปภาพพระแม่กาลี รูปเล็ก-01
เทวีผู้ทรงปราบอสูร
ขจัดศัตรูให้พ้น อีกทั้งยังบูชาเพื่อขอพร
ด้านการล้างอาถรรพ์ ปกป้องจากคุณไสย
เป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระแม่ทุรคา รูปเล็ก-01
มหาเทวี ผู้ทรงพลังอำนาจ
(เป็นอีกลีลา หรืออีกปางหนึ่งของพระแม่อุมา)
ประทานยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งบริหาร
ประทานอำนาจบารมี
ให้เป็นที่ยำเกรงจากผู้คนรอบข้าง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระแม่อุมาเทวี รูปเล็ก-01
มหาเทวี ผู้ทรงพลังอำนาจ
ประทานยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งบริหาร
ประทานอำนาจบารมี
ให้เป็นที่ยำเกรงจากผู้คนรอบข้าง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท
ราคารูปละ 159 บาท
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว

ปลุกเสกแบบอินเดีย
นำไปบูชาได้ทันที

สามารถนำไปใส่กรอบเอง
เพื่อความแข็งแรงทนทาน

สินค้า : รูปภาพครอบครัวพระศิวะ รูปเล็ก-01
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี
พระขันทกุมาร และ พระพิฆเนศ
บูชาทั้ง 4 พระองค์ ขอพรได้ทุกสิ่ง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพครอบครัวพระศิวะ รูปเล็ก-02
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และ พระพิฆเนศ
บูชาทั้ง 3 พระองค์ ขอพรได้ทุกสิ่ง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

รูปบูชา ขนาด 8x12 นิ้ว
บรรจุกรอบวิทยาศาสตร์
ด้านหลังมี ห่วงแขวน และ ขาตั้ง

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระแม่อุมา M-01
(พระแม่อุมา ทรงเสือ ประทานพร)
มหาเทวี ผู้ทรงประทานพลังอำนาจให้ผู้บูชา
ทรงเป็นพระชายา แห่งพระศิวะ
และเป็นพระมารดา ของมนุษย์ผู้ต้องการความสุขสำเร็จ

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระแม่อุมา M-02
(พระแม่อุมา ทรงสิงโต หรือ ปางพระแม่ทุรคา)
ปางแห่งชัยชนะในอสูร ขจัดมาร ผู้คิดร้าย
บูชาเพื่อขอพรให้พระแม่ทุรคาทรงขจัดมารให้สิ้น
และให้มีชัยชนะในการแข่งขัน การมีชัยชนะในการทำงาน

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท
รูปภาพบูชาองค์เทพ 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง
สามารถนำไปบูชาได้ทันที
ตั้งไว้ที่หิ้งพระ, โต๊ะทำงาน ฯลฯ
ถวายน้ำ นม ดอกไม้ ฯลฯ
บูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
ชื่อสินค้า : เหรียญพระแม่อุมาเทวี ปางทุรคาเทวี ชุบทอง
พระแม่อุมาทรงสิงโต หรือ ปางพระแม่ทุรคา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม. (ใหญ่กว่าเหรียญสิบเล็กน้อย)
ราคา : 359 บาท
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ