Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : ผ้ายันต์ เทพนพเคราะห์
(เทพเจ้าประจำวันเกิด)
ผ้ายันต์เทพประจำวันเกิด
ขนาด 7 x 10 นิ้ว (ขนาดเล็กกว่า A4 เล็กน้อย)
ปลุกเสกแล้วแบบอินเดียโบราณ
บูชาร่วมกับองค์เทพที่ศรัทธาได้ทุกองค์
มีไว้เสริมดวงประจำวันของตัวเอง
พระอาทิตย์ พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระอาทิตย์
ราคา : 259 บาท

พระสุริยะเทพ
หรือ พระอาทิตย์
สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระจันทร์ พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระจันทร์
ราคา : 259 บาท

พระจันทร์
สำหรับคนเกิดวันจันทร์

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระอังคาร พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระอังคาร
ราคา : 259 บาท

พระอังคาร
หรือ พระมังคลาจารย์
สำหรับคนเกิดวันอังคาร

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระพุธ พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระพุธ (กลางวัน)
ราคา : 259 บาท

พระพุธ
สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระราหู พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระราหู (พุธกลางคืน)
ราคา : 259 บาท

พระราหู (ศิลปะอินเดีย)
สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระพฤหัสบดี พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระพฤหัสบดี
ราคา : 259 บาท

พระพฤหัสบดี
หรือ พระคุรุเทพ
สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระศุกร์ พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระศุกร์
ราคา : 259 บาท

พระศุกร์
สำหรับคนเกิดวันศุกร์

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระเสาร์ พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระเสาร์
ราคา : 259 บาท

พระเสาร์
หรือ พระศนิเทพ
สำหรับคนเกิดวันเสาร์

เสริมดวงวันเกิด
ปกป้องคุ้มครอง
บังดวงชะตาจากเหตุร้าย
พระเกตุ พระประจำวันเกิด เทพประจำวันเกิด
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระเกตุ
ราคา : 259 บาท

พระเกตุ
สำหรับคนเกิดวันใดก็ได้

ใช้แก้อาถรรพ์
หรือคนมีโรคกรรม โรคร้าย
บูชาร่วมกับเทพวันเกิดของตนได้
และบูชาร่วมกับองค์เทพอื่นๆ ได้
 
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ