Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : พระแม่ลักษมี
" พระแม่ลักษมี "
เทวีแห่ง ความร่ำรวยเงินทอง ความงาม และความรักสมหวัง


พระแม่ลักษมี ชายาของพระวิษณุ
คือ พระเทวีที่ได้รับการเคารพสักการะกันมากที่สุดพระองค์หนึ่ง
ศาสนิกชนฮินดูศรัทธาพระแม่ลักษมีและยกย่องให้พระองค์เป็นเทวีแห่งความเมตตากรุณา
เป็นบุคลาธิษฐานแห่งความรักอันบริบูรณ์ พระแม่ลักษมียังเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก ตลอดจนเป็นเทวีแห่งความงาม
ที่อินเดียได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีที่งดงามที่สุดในโลก

เทวานุภาพของพระแม่ลักษมีนั้นก็มีอยู่มหาศาล
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านความรัก ความมีกินมีใช้ ไม่อดอยาก เป็นเทวีแห่งความร่มเย็น
ผู้บูชาพระแม่ลักษมีด้วยจิตศรัทธาสูงสุด จะได้รับความสมบูรณ์พูนสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะความร่ำรวยเงินทอง มั่งคั่งในโภคทรัพย์
ซึ่งพระแม่ลักษมีจะทรงประทานให้เป็นพิเศษ
พระแม่ลักษมียังมีเทวานุภาพในการประทานความสงบสุข มอบสันติสุขแก่มวลมนุษย์
พระองค์จึงเป็นพระเทวีแห่งสิริมงคล
เมื่อเอ่ยถึงพระนามของ พระแม่ลักษมี ย่อมได้รับสิริมงคลในทันทีทันใด

ชาวอินเดียมักมีรูปพระแม่ลักษมีไว้บูชาในบ้านเรือน
เพื่อขอพรให้พระองค์นำมาซึ่งความเจริญ
ให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ ไม่อดอยาก
และในร้านค้าต่างๆ ก็นิยมอัญเชิญเทวรูปพระแม่ลักษมีมาประดิษฐาน
เพื่อขอให้พระองค์ประทานพรให้กิจการก้าวหน้า

สำหรับชาวไทยเรานั้นก็คุ้นเคยกับพระแม่ลักษมี มาตั้งแต่โบราณ
ซึ่งพระองค์ได้ทรงแบ่งภาคลงมาเป็นผู้คุ้มครองพืชสวน พืชไร่และรวงข้าวในท้องนา
พระองค์ประทานพรให้พืชพันธุ์ธัญญาหารสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่
พระแม่ลักษมีในภาคนี้มีพระนามว่า ธัญลักษมี ชาวไทยเรียกขานกันว่า พระแม่โพสพ นั่นเอง
พระแม่โพสพได้รับการบูชาในหมู่เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่
เพื่อขอพรให้สิ่งที่เพาะปลูกนั้นผลิดอกออกผลตามฤดูกาล
รวมทั้งการขอน้ำ ขอฝน ให้ตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย

เทวลักษณะของพระแม่ลักษมี มักปรากฎพระองค์เป็นเทวีผู้มีความอ่อนช้อยอ่อนหวาน
งามเจริญตาเจริญใจ สายพระเนตรอ่อนโยนและยิ้มแย้มอยู่เสมอ
พระองค์มักทรงอาภรณ์สีสันสวยงาม เนื่องจากพระแม่ลักษมีคือตัวแทนของความมั่งคั่ง
อาภรณ์ของพระองค์จึงถูกประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดา
สวมเครื่องประดับล้ำค่า ดูตระการตาน่าชื่นชมยิ่งนัก

พระแม่ลักษมีมักปรากฎเป็นพระเทวีผู้มี 4 พระกร
ทรงดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ ดอกบัวจึงถือว่าเป็นดอกไม้ที่งดงามที่สุด
ในภาพเขียนพระแม่ลักษมีส่วนใหญ่ ยังปรากฎมีเหรียญทองไหลออกมาจากกลางพระหัตถ์
อันหมายถึง พระเทวีผู้ประทานทรัพย์สินเงินทอง ความมีกินมีใช้ไม่ขัดสน
ในบางครั้งก็ปรากฎพระแม่ลักษมีทรงศาสตรวุธของพระวิษณุด้วย
สำหรับสัตว์บริวารของพระแม่ลักษมีคือ ช้าง

(สงวนลิขสิทธิ์บทความ ของ สำนักพิมพ์สยามคเณศ)

เทวรูปขนาดเล็ก
นำไปเลี่ยมกรอบพลาสติกเพื่อห้อยคอ
หรือ บางองค์สามารถไว้ตั้งบูชาแบบเล็กๆ ได้

พระแม่ลักษมี ให้พรร่ำรวย มั่งคั่ง

รหัสสินค้า : 3301
ราคา : 259 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
(ยกพระหัตถ์ประทานพร)

ความสูง : 3.4 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี หรือ พระลักษมี
คือมหาเทวีผู้เป็นชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานพรด้านความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ประทานความร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
ในคัมภีร์บันทึกว่าพระแม่ลักษมีคือเทพีแห่งความรักด้วย

พระแม่ลักษมี ให้พรร่ำรวย มั่งคั่ง

รหัสสินค้า : 3302
ราคา : 259 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
(หงายพระหัตถ์โปรยสมบัติ)
ความสูง : 3.3 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี หรือ พระลักษมี
คือมหาเทวีผู้เป็นชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานพรด้านความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ประทานความร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
ในคัมภีร์บันทึกว่าพระแม่ลักษมีคือเทพีแห่งความรักด้วย

พระแม่ลักษมี ให้พรร่ำรวย มั่งคั่ง

รหัสสินค้า : 3303
ราคา : 259 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
(ยืนประทานพร)

ความสูง : 3.3 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี หรือ พระลักษมี
คือมหาเทวีผู้เป็นชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานพรด้านความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ประทานความร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
ในคัมภีร์บันทึกว่าพระแม่ลักษมีคือเทพีแห่งความรักด้วย
 

เทวรูปขนาดกลาง
ไว้ตั้งบูชาที่ โต๊ะทำงาน หิ้งพระขนาดเล็ก
หัวเตียงนอน บนชั้นต่างๆ ฯลฯ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3351
ราคา : 659 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
ความสูง : 5.0 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี ผู้มั่งคั่งร่ำรวย
พระลักษมีคือชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ความร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
การงานสำเร็จลุล่วง ให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
รวมถึงมีความรักที่มั่นคง ประทานพรครอบครัวมีความสุข
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3352
ราคา : 789 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
ความสูง : 7.5 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี ผู้มั่งคั่งร่ำรวย
พระลักษมีคือชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ความร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
การงานสำเร็จลุล่วง ให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
รวมถึงมีความรักที่มั่นคง ประทานพรครอบครัวมีความสุข
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3353
ราคา : 729 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่ลักษมี
ความสูง : 6.3 เซ็นติเมตร

พระแม่ลักษมี ผู้มั่งคั่งร่ำรวย
พระลักษมีคือชายาแห่งพระวิษณุ
พระองค์ประทานความสมบูรณ์มั่งคั่ง
ความร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
การงานสำเร็จลุล่วง ให้มีทรัพย์สมบัติอย่างมากมาย
รวมถึงมีความรักที่มั่นคง ประทานพรครอบครัวมีความสุข

ยันต์พระแม่ลักษมี ผ้ายันต์พระแม่ลักษมี องค์พระแม่ลักษมี
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่ลักษมี
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่ลักษมี
ประทานความรัก ความร่ำรวย
ความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิต

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
ยันต์พระแม่ลักษมี ยันต์พระพิฆเนศ ผ้ายันต์พระแม่ลักษมี
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์ลักษมีคเณศ
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่ลักษมี
และ พระพิฆเนศ

บูชาเพื่อขอพร
ด้านการค้าขาย กิจการส่วนตัว
การขาย การตลาด การเงิน
บูชาเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย

รูปบูชา ขนาด 6 x 8 นิ้ว
(ขนาดประมาณ ครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4)
ราคารูปละ 159 บาท ทุกรูป
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว
  
สินค้า : รูปภาพพระแม่ลักษมี รูปเล็ก-01
(พระชายาของพระวิษณุ)
เทวีผู้ทรงประทานพร 3 ประการ
1. ประทานความร่ำรวย
2. ประทานความรักที่สมหวัง
3. ประทานเสน่ห์ให้ผู้คนรักใคร่

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

รูปบูชา ขนาด 8x12 นิ้ว
บรรจุกรอบวิทยาศาสตร์
ด้านหลังมี ห่วงแขวน และ ขาตั้ง

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระแม่ลักษมี M-01
ผู้ทรงประทานความรัก ความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว
และยังเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยในเงินทอง
บูชาได้ผลมากมาย (ความรักสมหวัง ร่ำรวยเงินทอง ชีวิตสมบูรณ์)
เป็นพระแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง และ พระแม่แห่งเสน่ห์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระแม่ลักษมี M-02
ผู้ทรงประทานความรัก ความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว
และยังเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยในเงินทอง
บูชาได้ผลมากมาย (ความรักสมหวัง ร่ำรวยเงินทอง ชีวิตสมบูรณ์)
เป็นพระแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง และ พระแม่แห่งเสน่ห์
ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ ลักษมี-คเณศ M-01
" ร่ำรวย และ สำเร็จ "
พระแม่ลักษมี = ประทานเงินทอง ให้ร่ำรวย
พระพิฆเนศ = ประทานความสำเร็จ ขจัดอุปสรรค
คนอินเดียนิยมบูชาคู่กัน สำเร็จ สมปรารถนา

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท
 
รูปภาพบูชาองค์เทพ 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง
สามารถนำไปบูชาได้ทันที
ตั้งไว้ที่หิ้งพระ, โต๊ะทำงาน ฯลฯ
ถวายน้ำ นม ดอกไม้ ฯลฯ
บูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ