Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : พระแม่อุมาเทวี
" พระแม่อุมาเทวี (พระแม่ปารวตี) "
มหาเทวีแห่งพลังอำนาจ ประทานบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์


สำหรับชาวไทยแล้ว พระแม่อุมา ถือว่าเป็นเทพเจ้าฮินดูที่มีผู้นิยมบูชามากที่สุด
พระองค์ได้รับการยกย่องในฐานะของ พระมารดา แห่งสรรพชีวิต
คือผู้กำหนดโชคชะตาความเป็นไปของมนุษย์ เชื่อกันว่าผู้ใดเป็นสาวกแห่งพระนางอุมา
ผู้นั้นจะรอดพ้นจากภัยพิบัติ ได้รับความปกป้องคุ้มครองตลอดจนวันสุดท้ายของชีวิต

ในประเทศอินเดีย พระแม่อุมา นั้น
ได้รับการเอ่ยถึงในอีกพระนามหนึ่ง นั่นคือ พระแม่ปารวตี
พระนามนี้นับเป็นที่แพร่หลายในอินเดียมากกว่า
ส่วนพระนาม อุมาเทวี ที่ชาวไทยเราเรียกขานกันนั้น ก็เป็น 1 ใน 108 พระนามแห่งพระองค์

เนื่องจากเหล่าสาวกได้ยกย่องให้พระแม่อุมานั้นเป็นใหญ่ที่สุดในโลกหล้า
นับถือว่าพระองค์คือพระมารดาและทรงเป็นนายเหนือหัว เป็นเจ้าแห่งสรรพชีวิต
พระองค์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งเหล่าทวยเทพ เป็นพลังงานสูงสุดในจักรวาล

พลังแห่งองค์พระแม่อุมานั้นนับว่าล้นเหลือที่สุดในบรรดาเทพเจ้าทั้งปวง
พระองค์สามารถปราบเหล่ามารให้สิ้นซากในเวลาเพียงชั่วครู่
จึงได้รับการบูชาในฐานะของ พระเทพีผู้ปราบเหล่าอสูร ผู้ทรงพลังยิ่งใหญ่

พระแม่อุมา คือ พระชายาของ พระศิวะมหาเทพ
มีบุตรร่วมกันสองพระองค์ คือ พระพิฆเนศ และ พระขันทกุมาร
เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าสำคัญทั้ง 3 พระองค์นี้
พระแม่อุมาจึงถือว่าเป็นเทวีผู้มีศักดิ์ใหญ่ เป็นที่เกรงอกเกรงใจของทวยเทพทั่วท้องจักรวาล
พระแม่อุมาเป็นธิดาแห่ง ท้าวหิมวัต หรือ ภูเขาหิมาลัย
พระองค์จึงเป็นเทวีแห่งขุนเขาในอีกฐานะหนึ่ง แต่ในบางปุราณะก็เชื่อกันว่า
พระศิวะได้สร้างพระแม่อุมาขึ้นมาด้วยพระองค์เอง

นอกจากพระแม่อุมาจะยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบมิได้แล้ว
พระองค์ยังสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการแบ่งภาคออกมาเป็นพระแม่เจ้าอีก 2 พระองค์
ซึ่งหมายถึงการประกาศศักดาแห่งมหาเทวีผู้เป็นเจ้าแห่งนายทั้งปวง
พระเทพีอีก 2 พระองค์ที่พระแม่อุมาทรงแบ่งภาคออกมานั้น ก็คือ
พระแม่กาลี เทวีผู้ปราบมาร และ พระแม่ทุรคา ผู้ปราบมหิษาสูร เทวีผู้ทรงพลังปกป้องจักรวาล
และทั้ง 3 ภาคแห่งพระแม่อุมาเทวีนี้ ก็เป็นที่เคารพยำเกรงในหมู่ทวยเทพเทวดา

ผู้ใดกราบสักการะบูชาพระแม่อุมาเทวี จะได้รับความคุ้มครอง
ปกป้องให้รอดพ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดี พระแม่อุมาคือเทพีแห่งอำนาจ
ผู้ที่ต้องการอำนาจจึงมักบูชาพระองค์ เป็นที่รู้กันในหมู่สาวกของพระแม่อุมาว่า
หากตนได้กระทำการสรรเสริญบูชาจนพระแม่อุมาพอพระทัยแล้ว
พระองค์มักประทานความสำเร็จในการกระทำสิ่งต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว

ผู้บูชาพระแม่อุมาจะได้รับพลังแห่งภาวะผู้นำ ได้รับความยอมรับในสังคม
ชื่อเสียงเกียรติยศใดๆ ย่อมประดังเข้ามาสู่สาวกแห่งมหาเทวีพระองค์นี้
ผู้ที่กำลังประสบภาวะตกต่ำจนถึงขีดสุดในชีวิต ตกงาน ไม่ได้รับความยุติธรรม ฯลฯ
หากได้ภาวนาพระนามของพระแม่อุมาเป็นจำนวน 108 จบเป็นประจำทุกวัน
ผู้นั้นจะได้รับการอุ้มชู เมื่อชีวิตตกต่ำก็สามารถลุกขึ้นมาได้
และจะได้รับการชี้นำไปสู่หนทางที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต
ผู้ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว หากได้บูชาพระแม่อุมาแล้ว
จะขอพรใดก็ย่อมได้รับการตอบรับจากพระองค์ให้ได้สมปรารถนาดังที่ใจต้องการ

รูปลักษณ์ของพระแม่อุมา
พระแม่อุมานั้นมักปรากฎเป็นสตรีผู้เลอโฉม ดูงดงาม ยิ่งใหญ่
เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและความเมตตาของมารดา
อาภรณ์ที่สวมใส่มักประดับประดาด้วยเครื่องเพชรล้ำค่า ยิ่งดูก็ยิ่งสง่างาม
แววพระเนตรของพระองค์นั้นฉายแสงอยู่เสมอ สว่างสุกใสเสมือนดั่งต้นกำเนิดแห่งจักรวาล
ในภาพเขียนอินเดียส่วนใหญ่มักวาดให้พระองค์ประทับคู่กับพระศิวะเสมอ

(สงวนลิขสิทธิ์บทความ ของ สำนักพิมพ์สยามคเณศ)

เทวรูปพระแม่อุมาเทวี ขนาดเล็ก
พระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรคา ชายาของพระศิวะมหาเทพ
พระอุมา-ทุรคา มอบพลังอำนาจ

รหัสสินค้า : 4401
ราคา : 259 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่อุมา
ความสูง : 3.1 เซ็นติเมตร

(ด้านหลังมีห่วง สำหรับร้อยสร้อยใส่ได้ทันที ไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบ)
พระแม่อุมาเทวี (ปางนี้อยู่ในรูปของพระแม่ทุรคา)
พระองค์คือพระมหาเทวี ผู้เป็นชายาแห่งพระศิวะเทพ
ผู้บูชา พระอุมาเทวี หรือ พระทุรคา จะได้รับพลังอำนาจ
ได้รับพรด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความมั่นคงและบารมีอันสูงสุด
 

เทวรูปขนาดกลาง
ไว้ตั้งบูชาที่ โต๊ะทำงาน หิ้งพระขนาดเล็ก
หัวเตียงนอน บนชั้นต่างๆ ฯลฯ
เจ้าแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา ชายาของพระศิวะมหาเทพ
พระอุมา-ทุรคา มอบพลังอำนาจ
รหัสสินค้า : 4402A
ราคา : 599 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : พระแม่อุมาเทวี
ความสูง : 4.6 เซ็นติเมตร

พระแม่อุมาเทวี (ปางนี้อยู่ในภาคของพระแม่ทุรคา)
พระองค์คือพระมหาเทวี ผู้เป็นชายาแห่งพระศิวะเทพ
ผู้บูชา พระอุมาเทวี หรือ พระทุรคา จะได้รับพลังอำนาจ
ได้รับพรด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความมั่นคงและบารมีอันสูงสุด

ยันต์วัดแขก ยันต์พระแม่อุมาเทวี ยันต์เจ้าแม่อุมา
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่อุมาเทวี
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
ประทานอำนาจบารมีแก่ผู้บูชา

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ยันต์พระแม่กาลี ยันต์เจ้าแม่กาลี
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่ทุรคา
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่ทุรคาเทวี

(พระแม่อุมา ภาคปราบอสูร)
มหาเทวีผู้ทรงพลัง
ปางปราบมหิษาสูร
อีกพระนามคือ
พระแม่มหิษาสูรมรรดิณี
พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ยันต์พระแม่กาลี ยันต์เจ้าแม่กาลี
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระแม่กาลี
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่กาลี
เทวีผู้ทรงปราบมาร ฆ่าอสูร
และยังประทานพลังอำนาจลึกลับ

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
พระขันทกุมาร ผ้ายันต์พระขันทกุมาร พระขันธกุมาร
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระอรรธนารีศวร
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระอรรธนารีศวร
(ครึ่งพระศิวะ ครึ่งพระแม่อุมา)

มหาเทพ-มหาเทวี ผู้รวมร่างด้วยกัน
มีพลังของพระศิวะมหาเทพ
และ พระแม่อุมาเทวี ในผืนเดียว
บูชาเพื่อขอพรด้านความรัก ความสุข
แก้ไขปัญหาชีวิตรอบด้าน
ขอพลังทำลายจากพระศิวะ
และ ขออำนาจบารมี จากพระแม่อุมา
ผ้ายันต์พระแม่อุมาเทวี ยันต์พระแม่อุมาเทวี ยันต์วัดแขก
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์ศรีอุมาบาละคเณศ
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระแม่อุมาเทวี
และ พระพิฆเนศ (ภาคเด็ก)

สำหรับผู้ที่มีลูก
บูชาเพื่อขอพรให้ลูก
ปกป้องคุ้มครองลูกหลาน
เติบโตอย่างแข็งแรง
เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่

รูปบูชา ขนาดเล็ก 6x8 นิ้ว
ราคารูปละ 159 บาท
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว

ปลุกเสกแบบอินเดีย นำไปบูชาได้ทันที

สามารถนำไปใส่กรอบเอง
เพื่อความแข็งแรงทนทาน

สินค้า : รูปภาพพระแม่กาลี รูปเล็ก-01
เทวีผู้ทรงปราบอสูร
ขจัดศัตรูให้พ้น อีกทั้งยังบูชาเพื่อขอพร
ด้านการล้างอาถรรพ์ ปกป้องจากคุณไสย
เป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระแม่ทุรคา รูปเล็ก-01
มหาเทวี ผู้ทรงพลังอำนาจ
(เป็นอีกลีลา หรืออีกปางหนึ่งของพระแม่อุมา)
ประทานยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งบริหาร
ประทานอำนาจบารมี
ให้เป็นที่ยำเกรงจากผู้คนรอบข้าง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระแม่อุมาเทวี รูปเล็ก-01
มหาเทวี ผู้ทรงพลังอำนาจ
ประทานยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งบริหาร
ประทานอำนาจบารมี
ให้เป็นที่ยำเกรงจากผู้คนรอบข้าง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท
ราคารูปละ 159 บาท
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว

ปลุกเสกแบบอินเดีย
นำไปบูชาได้ทันที

สามารถนำไปใส่กรอบเอง
เพื่อความแข็งแรงทนทาน

สินค้า : รูปภาพครอบครัวพระศิวะ รูปเล็ก-01
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี
พระขันทกุมาร และ พระพิฆเนศ
บูชาทั้ง 4 พระองค์ ขอพรได้ทุกสิ่ง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพครอบครัวพระศิวะ รูปเล็ก-02
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และ พระพิฆเนศ
บูชาทั้ง 3 พระองค์ ขอพรได้ทุกสิ่ง

6 x 8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

รูปบูชา ขนาด 8x12 นิ้ว
บรรจุกรอบวิทยาศาสตร์
ด้านหลังมี ห่วงแขวน และ ขาตั้ง

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระแม่อุมา M-01
(พระแม่อุมา ทรงเสือ ประทานพร)
มหาเทวี ผู้ทรงประทานพลังอำนาจให้ผู้บูชา
ทรงเป็นพระชายา แห่งพระศิวะ
และเป็นพระมารดา ของมนุษย์ผู้ต้องการความสุขสำเร็จ

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระแม่อุมา M-02
(พระแม่อุมา ทรงสิงโต หรือ พระแม่ทุรคา)
ปางแห่งชัยชนะในอสูร ขจัดมาร ผู้คิดร้าย
บูชาเพื่อขอพรให้พระแม่ทุรคาทรงขจัดมารให้สิ้น
และให้มีชัยชนะในการแข่งขัน การมีชัยชนะในการทำงาน

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระศิวะ คู่ พระแม่อุมาเทวี M-01
พระศิวะ = ผู้ทรงขจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในชีวิต
พระแม่อุมาเทวี = ผู้ทรงประทานพลังอำนาจให้ผู้บูชา
คู่ มหาเทพ-มหาเทวี อันยิ่งใหญ่แห่งศาสนาพราหมณ์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระแม่กาลี M-01
เทวีผู้ทรงอำนาจรุนแรง ประทานพลังลึกลับ
บูชาเพื่อปราบมาร ขจัดโรคภัยไข้เจ็บ ป้องกันคุณไสย
พระแม่กาลี ทรงเมตตา ปราบมารผู้คิดร้ายต่อผู้บูชา

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ ครอบครัวพระศิวะ M-01
พระศิวะ = มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
พระแม่อุมา = พระมารดาผู้เมตตาต่อมนุษย์
พระพิฆเนศ = เทพเจ้าผู้ทรงประทานความสำเร็จ
บูชาครอบคลุมการประทานพรในทุกด้านของชีวิต

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระแม่มารีอัมมัน M-01
พระแม่อุมาเทวี ภาคขจัดอาถรรพ์ และ ปางหายเจ็บป่วย
(องค์เดียวกับพระแม่อุมาเทวีองค์ประธานในวัดแขกสีลม)
สำหรับผู้ป่วย โดนคุณไสย รักษาโรคร้าย
บูชาเพื่อปกป้องคนในบ้านจากการถูกกระทำคุณไสย

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท
รูปภาพบูชาองค์เทพ 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง
สามารถนำไปบูชาได้ทันที
ตั้งไว้ที่หิ้งพระ, โต๊ะทำงาน ฯลฯ
ถวายน้ำ นม ดอกไม้ ฯลฯ
บูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตชื่อสินค้า : แผ่นโลหะฝ่าพระหัตถ์พระแม่อุมา
ราคา : 359 บาท

ขอเชิญบูชาแผ่นโลหะ "พระแม่อปิตะกุจัมพาล" หรือ พระแม่อุมาประทานพร
ซึ่งอัญเชิญภาพมาจากเทวสถานอันนามุไลยาร์
อันเป็นเทวสถานที่ประดิษฐานพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี
เพื่อนำไปบูชาบนแท่นพระหรือหิ้งบูชาองค์เทพ เสริมพลังเสริมความศักดิ์สิทธิ์

พระแม่อุมาเทวีองค์นี้ มีพระนามว่า "พระอาปิตะกุจัมพาล"
อันเป็นพระนาม 1 ในพันพระนามของพระแม่อุมาเทวี จากคัมภีร์ของชาวอินเดียใต้
มีความหมายว่า "พระมารดาผู้ทรงประทานพร"
บนแผ่นโลหะนี้ มีรูปภาพพระแม่อุมาเทวีภาคพระอาปิตะกุจัมพาล ประดิษฐานอยู่
ผ่านการปลุกเสกเบิกเนตรโดยพราหมณ์อินเดียแล้ว ด้วยมนตราในสายอินเดียใต้
เสกเป่าให้เข้มขลัง พร้อมสำหรับผู้ศรัทธาได้นำไปบูชาเป็นของดีประจำหิ้งพระ

วิธีใช้แผ่นโลหะ ฝ่าพระหัตถ์พระแม่อุมา

แผ่นโลหะนี้ เป็นพลังของพระแม่อุมาเทวีภาคประทานพร
ท่านจะเห็นว่าบนแผ่นโลหะนี้มีรูปภาพ "ฝ่าพระหัตถ์" (ฝ่ามือ) อยู่ 2 ข้าง ซ้าย-ขวา
การประดิษฐาน ให้นำแผ่นยันต์โลหะนี้ไปวางราบลงบนแท่นบูชาหรือหิ้งพระที่ท่านประดิษฐานองค์เทพต่างๆ ไว้
หงายหน้าขึ้น (วางนอนลงไปที่โต๊ะหรือหิ้ง ไม่ต้องตั้งขึ้นมา)
ทำการสวดมนต์บูชาองค์เทพประจำวันตามปกติ (จุดธูปเทียนหรือถวายนมผลไม้ ก็ตามแต่ที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว)
เมื่อสวดมนต์เสร็จ ขอพรเสร็จ ก่อนจะเป่าเทียนให้ดับ หรือ ก่อนจะลาของถวาย
ให้ท่านใช้ นิ้วนางของมือข้างขวา แตะไปที่ฝ่าพระหัตถ์ฝั่งซ้าย (สีดำ) จากนั้นมาแตะฝ่าพระหัตถ์ฝั่งขวา (สีแดง)
แล้วเอานิ้วนางที่แตะนั้น มาแตะกลางหน้าผากของตนเอง เป็นการขอให้พระแม่อุมาเทวีทรงประทานพรและคุ้มครอง ให้เป็นสิริมงคล
ชื่อสินค้า : เหรียญพระแม่อุมาเทวี ชุบทอง
พระแม่อุมาทรงสิงโต หรือ ปางพระแม่ทุรคา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม. (ใหญ่กว่าเหรียญสิบเล็กน้อย)
ราคา : 359 บาท

รูปพระแม่อุมาเทวี โดย สยามคเณศ
ชื่อสินค้า : รูปบูชาพระแม่อุมาเทวีทรงเสือ
ขนาดสูง 16 นิ้ว บรรจุกรอบแล้ว

ราคารูปละ 899 บาท
ขอเชิญบูชา !!
รูปภาพบูชาบรรจุกรอบ
พระแม่อุมาเทวี
ขนาดรูปภาพสูง 16 นิ้ว
(สูงประมาณข้อศอกถึงปลายนิ้ว)

เพียง 899 บาท
ภาพพระศรีมหาอุมาเทวี
ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
ทรงเสือ ทรงอาวุธครบ
มีฤทธิ์ปกป้องคุ้มครอง
และประทานพรให้สมปรารถนา
พระแม่อุมาเทวี คือ เทวีผู้ทรงอำนาจบารมี
และมีความเมตตากรุณา
ชาวไทยนิยมบูชากันมาก เช่น ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
พระแม่อุมาเทวีเป็นผู้ที่มีพลังสูงสุด ในบรรดาเทวีของศาสนาพราหมณ์
ถือเป็นมารดาของสรรพชีวิต มีพลังในการปกป้องดูแลผู้บูชา
ให้รอดพ้นจากอันตรายและบุคคลไม่ดี
อีกทั้งยังจะทรงประทานพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
การงานก้าวหน้า การเงินดี สุขภาพแข็งแรง

ภาพนี้ คือ พระแม่อุมาเทวี ทรงเสือ
มี 8 พระกร ทรงศาสตราวุธต่างๆ ได้แก่
ไม้ตระบอง ดาบ กงจักร
สังข์ ตรีศูล และ ธนู
เป็นทั้งปางประทานพร และ ปางปราบมาร
...ขอเชิญบูชาให้เกิดสิริมงคล...

ภาพบูชา พระแม่อุมาเทวี อันงดงามนี้


พระพักตร์อันงดงามของพระองค์ ดูเมตตาเสมอ


ทรงศาสตราวุธในการปกป้องผู้บูชาจากเหล่ามาร


สังข์ สัญลักษณ์มงคล
จะประทานสิริมงคลแก่ผู้บูชาเสือ บริวารแห่งพระแม่อุมาเทวี
สัญลักษณ์ของพลังอำนาจ เสริมบารมี

ภาพบูชา พระศรีมหาอุมาเทวี
ปลุกเสกให้มีฤทธิ์ประทานพรสุขสมหวัง สมปรารถนา


ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ของสำนักพิมพ์สยามคเณศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย!!
จำหน่ายให้ผู้ศรัทธาได้สั่งซื้อไปบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


ชื่อสินค้า : รูปบูชา พระแม่อุมาเทวี ขนาด 12x16 นิ้ว
ราคารูปละ 899 บาท

ความสูงของรูป 16 นิ้ว บรรจุกรอบแล้ว
ขนาด 12 x 16 นิ้ว
(สูงประมาณ ข้อศอก ถึง ปลายนิ้ว)
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ