Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : รูปภาพบูชาพระพิฆเนศ
ขนาด 12 x 16 นิ้ว
ปางพระพิฆเนศ ปางของพระพิฆเณศ ยันต์พระพิฆเณศ ชื่อสินค้า "ภาพพระพิฆเนศ 32 ปาง"
บรรจุกรอบ ขนาด 12 x 16 นิ้ว
ราคา 659 บาท

ในสมัยโบราณนั้น มีคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่ง
ชื่อว่า "คัมภีร์ ศรี ศิวะนิธิ มุทคลปุราณะ"
ระบุไว้ว่าพระพิฆเนศในนิกายคณปัตยะ
อันเป็นนิกายสำหรับผู้บูชาพระพิฆเนศโดยตรงนั้น
มีอยู่จำนวน 32 ปาง ดังต่อไปนี้...


พระพิฆเณศ 32 ปาง องค์พระพิฆเนศวร 32 ปาง

ในรูปภาพบรรจุกรอบ ขนาด 12 x 16 นิ้ว
มีรูปของ พระพิฆเนศ 32 ปาง ได้แก่


ปางที่ 1 พาละคเณศ
พระพิฆเนศปางเด็ก ประทานพรให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและฉลาดหลักแหลม

ปางที่ 2 ตรุณะคเณศ
พระพิฆเนศปางหนุ่ม ประทานพรให้ หนุ่มสาว ประสบความสำเร็จ สร้างชีวิตให้สมบูรณ์

ปางที่ 3 ภักติคเณศ
พระพิฆเนศปางภักดี ให้ลูกน้องบริวารเคารพ หัวหน้าก็รักใคร่ เป็นที่นับหน้าถือตา

ปางที่ 4 วีระคเณศ
พระพิฆเนศปางนักรบ อาวุธครบมือ ให้พลัง สร้างอำนาจ ประทานชัยชนะ

ปางที่ 5 ศักติคเณศ
พระพิฆเนศปางคู่ชายา พลังจากผู้หญิง ความงาม งานที่เกี่ยวกับผู้หญิง หรืองานที่อยู่ท่ามกลางผู้หญิง

ปางที่ 6 ทวิชาคเณศ
ปางเกิด 2 หน ปางแห่งปาฏิหาริย์ ประทาน พลังลึกลับ และความแคล้วคลาด

ปางที่ 7 สิทธิคเณศ
ปางแห่งความสำเร็จ นิยมบูชากันมาก เหมาะสำหรับทุกวัย การงานทุกสายวิชาชีพ

ปางที่ 8 อุจฉิษฏะคเณศ
พระพิฆเนศปางเสน่ห์ ประทานความรักใคร่ จากผู้คนรอบข้าง งานที่ต้องใช้ วาจา

ปางที่ 9 วิฆนาคเณศ
ปางขจัดปัญหาให้สิ้น ทรงเป็นเจ้าแห่งอุปสรรค สามารถ แก้ไขปัญหา ที่ขวางอยู่ให้หมดไป

ปางที่ 10 กษิประคเณศ
พระพิฆเนศปางว่องไว งานที่เกี่ยวกับความ รวดเร็ว ฉับไว งานที่อาศัยไหวพริบ

ปางที่ 11 เหรัมพะคเณศ
ปางทรงสิงโต และมี 5 เศียร เป็นปางอันยิ่งใหญ่ ประทานพรทุกประการ

ปางที่ 12 ลักษมีคเณศ
ปางคู่พระแม่ลักษมี พระแม่แยกร่างออกมาเป็น พุทธิ และ สิทธิ บูชาเพื่อโชคลาภ

ปางที่ 13 มหาคเณศ
พระพิฆเนศปางยิ่งใหญ่ ประทานความยิ่งใหญ่ ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี

ปางที่ 14 วิชัยคเณศ
ปางแห่งชัยชนะ ประทานชัยชนะในการงาน เหมาะสำหรับงานที่ต้อง เอาชนะให้ได้ เช่น ทนาย

ปางที่ 15 นฤตยะคเณศ
พระพิฆเนศปางร่ายรำ ศิลปินทุกแขนง งานดนตรี สื่อมวลชน วงการบันเทิง และงานช่างทุกแขนง

ปางที่ 16 อุรัธวะคเณศ
ปางอยู่บนที่สูง ปางแห่งการ ควบคุมดูแล งานที่ต้องดูแลโครงการ ควบคุมภาพรวมทั้งหมด

ปางที่ 17 เอกอักษระคเณศ
เป็นหนึ่งเดียวกับโอม ปางนี้เปรียบดั่งเครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์ คือ โอม เป็นสิริมงคลจากเทพเจ้า

ปางที่ 18 วระคเณศ
พระพิฆเนศผู้ประเสริฐ คือผู้ทรงเป็น เจ้านาย ห้อมล้อมด้วยบริวาร มีแต่ผู้เชื่อฟังคำสั่ง

ปางที่ 19 ตระยักษาคเณศ
พระพิฆเนศปาง 3 เนตร ดวงตาที่สามกลางหน้าผาก ประทานจิตหยั่งรู้พยากรณ์ สำหรับนักทำนาย หมอดู

ปางที่ 20 กษิประปรสาทคเณศ
ปางพัดพาอุปสรรค ประทานพรให้สมหวัง ขจัดปัดเป่า ปัญหาต่างๆ ปางนี้นิยมบูชากันมาก

ปางที่ 21 หริทราคเณศ
พระพิฆเนศปางสว่าง ประทานความสำเร็จ ได้รับพลังจาก พระสุริยะ ให้เจิดจ้า สำเร็จ และสดใส

ปางที่ 22 เอกทันตะคเณศ
พระพิฆเนศปางงาหัก ต่อสู้ให้ได้ชัยชนะ ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ปางนี้นิยมบูชากันมาก

ปางที่ 23 สฤษฏิคเณศ
พระพิฆเนศผู้สร้าง ได้รับพลังจาก พระพรหม มีจินตนาการ สร้างสรรค์ งานที่ต้องใช้ไอเดียใหม่ๆ

ปางที่ 24 อุททัมฑะคเณศ
พระพิฆเนศปางน่ากลัว ทรงอาวุธของ พญายม และ พระศิวะมหาเทพ งานที่ใช้ความน่าเกรงขาม

ปางที่ 25 ฤณโมจัณคเณศ
ปางขจัดหนี้สิน ขจัดปัญหารุงรัง ปัดเป่าหนี้สิน ภาระรัดตัว

ปางที่ 26 ธุณฑิคเณศ
พระพิฆเนศปางค้นหา เหมาะสำหรับผู้บุกเบิก ต้องการความเปลี่ยนแปลง เช่น นักการเมือง

ปางที่ 27 ทวิมุขคเณศ
พระพิฆเนศปาง 2 เศียร เหมาะสำหรับงานที่ ต้องใช้ วาจา และ เส้นสาย การเชื่อมความสัมพันธ์

ปางที่ 28 ตรีมุขคเณศ
พระพิฆเนศปาง 3 เศียร ได้รับพลังจาก พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ เป็นสิริมงคลอย่างมาก

ปางที่ 29 สิงหะคเณศ
พระพิฆเนศปางสิงโต เศียรเป็นสิงห์ กายเป็นช้าง ปางแห่งการผสานพลัง มีความยิ่งใหญ่เหนือผู้ใด

ปางที่ 30 โยคะคเณศ
ปางแห่งโยคะ สำหรับนักแสวงธรรมะ ค้นหาความ หลุดพ้น นักบวช ฤาษี โยคี ฯลฯ

ปางที่ 31 ทุรคาคเณศ
พระพิฆเนศปางทุรคา รับพลังจาก พระแม่ทุรคา อวตารแห่งพระแม่อุมาเทวี พลังจากมารดาผู้ยิ่งใหญ่

ปางที่ 32 สังกฏะหรณะคเณศ
ปางสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บทุเลา ต่ออายุ ให้เกิดปาฏิหาริย์

โบราณเชื่อว่าถ้าได้กราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศ
ครบทั้ง 32 ปางที่ระบุในคัมภีร์นี้
จะได้รับความสำเร็จสมหวังตามใจปรารถนา...!!


ปางของพระพิฆเณศ องค์พระพิฆเณศวร์ 32 ปาง
ชื่อสินค้า "รูปพระพิฆเนศ 32 ปาง"
อยู่ในรูปเดียว ครบทุกปาง !!
ขนาด 12 x 16 นิ้ว ราคาเพียง 659 บาท บรรจุกรอบให้แล้ว
ปลุกเสกในสายวิชาพระเวทของพราหมณ์ชาวอินเดีย
***** ลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์สยามคเณศ *****

 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ