Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : พระศิวะ (พระอิศวร)
" พระศิวะ"
มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทรงอำนาจบารมี


พระศิวะ ในคติฮินดูนั้น นับถือกันว่าพระองค์คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง
เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย
พระศิวะเป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวาและเหล่าภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต
และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของสาวกในลัทธิไศวะนิกาย

พระศิวะ ทรงให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทรงพอพระทัยผู้บำเพ็ญตบะด้วยความพากเพียร
พระองค์ทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากซึ่งกิเลสตัณหา
พระศิวะยังทรงประทานสติ ปัญญาในการดำรงชีวิต ประทานอำนาจเหนือศัตรู
ทรงบันดาลพรให้สาวกประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับ
พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติให้กระทำสิ่งต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือสาวกของพระองค์โดยเฉพาะผู้กระทำการบูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด

พระศิวะมหาเทพ มักปรากฎเป็นชายหนุ่ม
ร่างกายกำยำ พระเกศายาว มุ่นเป็นมวย
พระวรกายสีม่วงหรือน้ำเงิน ทรงมีพระพักตร์คมคาย
มีพระเนตรที่สามกลางพระนลาฎ มีงูเป็นสร้อยสังวาล
ประทับนั่งบนหนังเสือ ทรงตรีศูลเป็นศาสตราวุธคู่กาย

ตามเรื่องเล่าทางปุราณะ พระศิวะทรงมีครอบครัว
มีพระชายาคือ พระแม่อุมาเทวี และทรงมีบุตรสองพระองค์
คือ พระพิฆเนศ และ พระขันทกุมาร

(สงวนลิขสิทธิ์บทความ ของ สำนักพิมพ์สยามคเณศ)

เทวรูปขนาดเล็ก
นำไปเลี่ยมกรอบพลาสติกเพื่อห้อยคอ
หรือ บางองค์สามารถไว้ตั้งบูชาแบบเล็กๆ ได้

พระศิวะ ผู้ทำลายอุปสรรค

รหัสสินค้า : 4001
ราคา : 159 บาท
พระศิวะประทานพร
ความสูง : 2.8 เซ็นติเมตร

พระศิวะ คือมหาเทพผู้ทำลายทุกสรรพสิ่ง
ผู้ศรัทธาและบูชาพระศิวะจะได้รับการขจัดซึ่งปัญหา
พระองค์จะช่วยขจัดภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย
มอบความสำเร็จในทุกการกระทำ
พระองค์โปรดลูกศิษย์ที่มีจิตใจสะอาดไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
พระศิวะหรือพระอิศวรเทพเจ้าแห่งการทำลาย
พระศิวะ ผู้ทำลายอุปสรรค

รหัสสินค้า : 4002
ราคา : 159 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : ศิวะนาฏราช
ความสูง : 3.4 เซ็นติเมตร

ปางสำคัญแห่ง พระศิวะ คือปางร่ายรำอันวิจิตร
ปางนี้หมายถึงการสร้างความยำเกรง
ให้เป็นที่เกรงกลัวจากศัตรู
โดยพระบาท(เท้า)ของพระองค์เหยียบอสูร
เป็นปางแห่งการควบคุมทุกสรรพสิ่งในโลก
พระอิศวรมหาเทพผู้ประทานพรแก่สรรพชีวิต
พระศิวะ ผู้ทำลายอุปสรรค

รหัสสินค้า : 4003
ราคา : 259 บาท
ชื่อวัตถุมงคล : ศิวะนาฏราช
ความสูง : 4.2 เซ็นติเมตร

ปางสำคัญแห่ง พระศิวะ คือปางร่ายรำอันวิจิตร
ปางนี้หมายถึงการสร้างความยำเกรง
ให้เป็นที่เกรงกลัวจากศัตรู
โดยพระบาท(เท้า)ของพระองค์เหยียบอสูร
เป็นปางแห่งการควบคุมทุกสรรพสิ่งในโลก
พระอิศวรมหาเทพผู้ประทานพรแก่สรรพชีวิต
พระศิวะ ผู้ทำลายอุปสรรค

รหัสสินค้า : 4004
ราคา : 189 บาท
พระศิวะสมาธิภาวนา
ความสูง : 3.0 เซ็นติเมตร

พระศิวะ ถือเป็นเจ้าแห่งโยคี
เป็นตัวอย่างการปฏิบัติสมาธิที่สมบูรณ์ที่สุด
ผู้ใดนั่งสมาธิระลึกถึงองค์พระศิวะอยู่เสมอ
ชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข ได้รับพรที่ปรารถนาทุกประการ

พระศิวะ รวมร่างกับ พระแม่อุมา

รหัสสินค้า : 4005
ราคา : 159 บาท
พระอรรถนารีศวร (ศิวะ+อุมา)
ความสูง : 3.9 เซ็นติเมตร

รวมอานุภาพสองเทพโดยสมบูรณ์ (แบ่งครึ่งซ้าย-ขวา)
'พลังทำลายศัตรู' แห่งบุรุษเพศ
'อำนาจควบคุม' แห่งสตรีเพศ
ความสมดุลในการดำเนินชีวิต
รวมถึงแนบแน่นบริบูรณ์ในความรัก
พระอิศวรมหาเทพผู้ประทานพรแก่สรรพชีวิต
พระศิวะ ผู้ทำลายอุปสรรค

รหัสสินค้า : 4006
ราคา : 159 บาท
พระศิวะประทานพร
ความสูง : 2.8 เซ็นติเมตร

พระศิวะ คือมหาเทพผู้ทำลายทุกสรรพสิ่ง
ผู้ศรัทธาและบูชาพระศิวะจะได้รับการขจัดซึ่งปัญหา
พระองค์จะช่วยขจัดภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย
มอบความสำเร็จในทุกการกระทำ
พระองค์โปรดลูกศิษย์ที่มีจิตใจสะอาดไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
พระอิศวรมหาเทพผู้ประทานพรแก่สรรพชีวิต
พระศิวะ ผู้ทำลายอุปสรรค

รหัสสินค้า : 4007
ราคา : 159 บาท
พระศิวะ (แบบนูนต่ำ)
ความสูง : 3.0 เซ็นติเมตร

พระศิวะ คือมหาเทพผู้ทำลายทุกสรรพสิ่ง
ผู้ศรัทธาและบูชาพระศิวะจะได้รับการขจัดซึ่งปัญหา
พระองค์จะช่วยขจัดภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย
มอบความสำเร็จในทุกการกระทำ
พระองค์โปรดลูกศิษย์ที่มีจิตใจสะอาดไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
(ด้านหลังมีห่วงสำหรับใส่สร้อยเพื่อคล้องคอ)
รหัสสินค้า : 4099
ราคา : 189 บาท
ศาสตราวุธของพระศิวะ
ตรีศูล และ กลองบัณเฑาะว์
คือ ศาสตราวุธสำคัญ อันเป็นตัวแทนพระศิวะมหาเทพ
ตรีศูล - ปกป้องผู้บูชาให้รอดพ้นจากอันตราย
กลองบัณเฑาะว์ - ประทานเกียรติยศ ความมีศักดิ์ศรี
ด้านหลังมีห่วงเล็กๆ ห้อยคอได้
ขนาดความกว้าง 2 ซม. ยาว 4 ซม.
 

เทวรูปขนาดกลาง
ไว้ตั้งบูชาที่ โต๊ะทำงาน หิ้งพระขนาดเล็ก
หัวเตียงนอน บนชั้นต่างๆ ฯลฯ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4052
ราคา : 789 บาท

พระศิวะนาฏราช
ความสูง : 7.2 เซ็นติเมตร

ปางยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะ
ท่วงท่าร่ายรำอันวิจิตรตระการตา
ควบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่ง
ปางนี้สำคัญมาก ขจัดมาร มีชัยชนะต่อเหล่าผู้คิดร้าย

พระศิวะร่ายรำเมื่อใด อสูรจะศิโรราบ
โลกจะสงบสุข เหล่าเทวดาจะมีชัยชนะ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4054
ราคา : 1,099 บาท
พระศิวะ 5 เศียร (พระปัญจมุขี)
ความสูง : 4.4 เซ็นติเมตร

"ปัญจมุขี" หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สทาศิวะ"
คือ พระศิวะปาง 5 เศียร ซึ่งนับว่าหายากมาก
ปางเปิดโลกของพระศิวะนี้
เป็นปางที่ทรงศาสตราวุธของพระพรหมและพระวิษณุ
มี 5 เศียร 10 พระกร ยกพระหัตถ์ประทานพร
มีอานุภาพสูงสุดในปางต่างๆของพระศิวะ
นิยมประดิษฐานคู่กับพระศิวะปางนาฏราช
เพื่อส่งพลังให้ผู้บูชามีแต่ความสำเร็จ
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงและมีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 4055
ราคา : 789 บาท

ศิวลึงค์ (รุทระมุขลึงค์)

ความสูง : 5.0 เซ็นติเมตร
อานุภาพที่โดดเด่น :

ศิวลึงค์ สัญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ
องค์ศิวลึงค์เป็นพระเศียรของพระศิวะ
มีอานุภาพปกป้องผู้บูชา
ประทานความสุข ความสำเร็จตามใจปรารถนา

ผ้ายันต์วัดแขก ผ้ายันต์พระศิวะ ยันต์พระศิวะมหาเทพ
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระศิวะ
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระศิวะ
มหาเทพผู้ทรงพลังอำนาจ
ทรงทำลายสิ่งชั่วร้าย
ประทานพรให้มีความสุข

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
ผ้ายันต์วัดแขก ผ้ายันต์พระศิวะ ยันต์พระศิวะมหาเทพ
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระสทาศิวะ
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระสทาศิวะ
(พระศิวะปางห้าเศียร)


ปางเปิดโลกแห่งองค์พระศิวะ
ทรงศาสตราวุธครบถ้วน พร้อมรบ
สำหรับนักบริหาร นักปกครอง
ผู้ที่มีบริวาร ข้าราชการระดับหัวหน้า
พนักงานบริษัท ระดับผู้จัดการ
นักธุรกิจที่ต้องการความมีชัยในสนาม
ผ้ายันต์วัดแขก ผ้ายันต์พระศิวะ ยันต์พระศิวะมหาเทพ
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระศิวะนาฏราช
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระศิวะนาฏราช
(พระศิวะปางร่ายรำ)


เหยียบบนหลังอสูร
แล้วร่ายรำให้โลกสะเทือน
บูชาเพื่อขอพรให้มีอำนาจบารมี
มีชัยชนะต่อผู้ร้าย ชนะคนเลว
กันผี กันมาร กันคุณไสย
ป้องกันคนไม่ดีกระทำไสยเวท
พระขันทกุมาร ผ้ายันต์พระขันทกุมาร พระขันธกุมาร
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระอรรธนารีศวร
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระอรรธนารีศวร
(ครึ่งพระศิวะ ครึ่งพระแม่อุมา)

มหาเทพ-มหาเทวี ผู้รวมร่างด้วยกัน
มีพลังของพระศิวะมหาเทพ
และ พระแม่อุมาเทวี ในผืนเดียว
บูชาเพื่อขอพรด้านความรัก ความสุข
แก้ไขปัญหาชีวิตรอบด้าน
ขอพลังทำลายจากพระศิวะ
และ ขออำนาจบารมี จากพระแม่อุมา

รูปบูชา ขนาด 6 x 8 นิ้ว
(ขนาดประมาณ ครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4)
ราคารูปละ 159 บาท ทุกรูป
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว

สินค้า : รูปภาพพระศิวะ รูปเล็ก-01
พระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
ทรงพลังอำนาจในการทำลายสิ่งชั่วร้าย
บูชาเพื่อขอพรให้คุ้มครอง
ประทานความสุขแก่ชีวิต

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระศิวะ รูปเล็ก-02
พระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
ทรงพลังอำนาจในการทำลายสิ่งชั่วร้าย
บูชาเพื่อขอพรให้คุ้มครอง
ประทานความสุขแก่ชีวิต

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระศิวะ รูปเล็ก-03
พระศิวะ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
ทรงพลังอำนาจในการทำลายสิ่งชั่วร้าย
บูชาเพื่อขอพรให้คุ้มครอง
ประทานความสุขแก่ชีวิต

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท
รูปบูชาปลุกเสก
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว
สามารถติดผนัง หรือ
นำไปบรรจุกรอบ
แล้วตั้งบูชาให้สวยงาม

ราคารูปละ 159 บาท

ทุกรูปเป็นลิขสิทธิ์ของ
สำนักพิมพ์สยามคเณศ

สินค้า : รูปภาพครอบครัวพระศิวะ รูปเล็ก-01
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี
พระขันทกุมาร และ พระพิฆเนศ
บูชาทั้ง 4 พระองค์ ขอพรได้ทุกสิ่ง

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพครอบครัวพระศิวะ รูปเล็ก-02
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และ พระพิฆเนศ
บูชาทั้ง 3 พระองค์ ขอพรได้ทุกสิ่ง

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

รูปบูชา ขนาด 8x12 นิ้ว
บรรจุกรอบวิทยาศาสตร์
ด้านหลังมี ห่วงแขวน และ ขาตั้ง

ชื่อสินค้า : รูปภาพ ครอบครัวพระศิวะ M-01
พระศิวะ = มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด
พระแม่อุมา = พระมารดาผู้เมตตาต่อมนุษย์
พระพิฆเนศ = เทพเจ้าผู้ทรงประทานความสำเร็จ
บูชาครอบคลุมการประทานพรในทุกด้านของชีวิต

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระศิวะประทานพร M-02
มหาเทพ ผู้ทรงขจัดสิ่งชั่วร้าย
พระศิวะมหาเทพ ปางประทานพร (ปางมาตรฐาน)
ขจัดซึ่งอุปสรรค เสริมพลังอำนาจบารมี

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระศิวะ คู่ พระแม่อุมาเทวี M-01
พระศิวะ = ผู้ทรงขจัดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในชีวิต
พระแม่อุมาเทวี = ผู้ทรงประทานพลังอำนาจให้ผู้บูชา
คู่ มหาเทพ-มหาเทวี อันยิ่งใหญ่แห่งศาสนาพราหมณ์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระตรีมูรติ M-01
พระตรีมูรติ แบบแยกร่าง 3 พระองค์

พระพรหม = เทพแห่งการสร้างสิ่งที่ดีงาม
พระวิษณุ = เทพแห่งการปกป้องคุ้มครอง
พระศิวะ = เทพแห่งการทำลายสิ่งชั่วร้าย
บูชา 3 มหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของศาสนาพราหมณ์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

รูปพระศิวะมหาเทพ องค์พระศิวะ
ชื่อสินค้า : รูปบูชา ฝ่าพระหัตถ์พระศิวะ
ขนาดสูง 16 นิ้ว บรรจุกรอบแล้ว

ราคารูปละ 899 บาท
รูปขนาดใหญ่ สูง 16 นิ้ว
บรรจุกรอบ
ฝ่ามือพระศิวะ
(สูงประมาณข้อศอกถึงปลายนิ้ว)

เพียง 899 บาท
ภาพฝ่าพระหัตถ์พระศิวะ
ฝ่ามือแห่งมหาเทพ
ประจุพลังของศาสตราวุธต่างๆ
มีฤทธิ์ปกป้องคุ้มครอง
และประทานพรให้สมปรารถนา
พระศิวะมหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเหล่าเทพทั้งปวง
ภาพนี้ ประดิษฐาน องค์พระศิวะ และ ศิวลึงค์ สัญลักษณ์สำคัญของพระองค์

อีกทั้งยังปรากฎฝ่าพระหัตถ์ (ฝ่ามือ) ของพระศิวะ
ซึ่งเป็นลายฝ่ามือของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ตามคัมภีร์ปุราณะ
ประจุเอาพลังของ "ศาสตราวุธ" ทั้งหลายของพระศิวะ
และศาสตราวุธของเทพองค์อื่นๆ อีก

เช่น คฑา ของ พระวิษณุ
ช้อนตักน้ำมัน ของ พระพรหม
หอก ของ พระขันทกุมาร
นาคปรก ของ พระวิษณุ
ธนุ ของ พระราม
ขลุ่ย ของ พระกฤษณะ
ดอกบัว ของ พระแม่ลักษมี
ดวงอาทิตย์ ของ พระสุริยะเทพ
วัว ของ พระศิวะ
และ สัตว์มงคลต่างๆ จากเหล่าเทพทั้งหลาย
 

ความพิเศษของภาพบูชานี้

1. ฝ่าพระหัตถ์ของพระศิวะ หมายถึง การประทานพรจากพระองค์
2. ตรีศูล หมายถึง การปราบศัตรู ปกป้องคุ้มครอง
3. ศิวลึงค์ หมายถึง การอยู่เย็นเป็นสุข และ การสร้างสิ่งที่ดี ประสบความสำเร็จ
4. ศาสตราวุธของเทพต่างๆ อันจะปกป้องผู้บูชาให้ปลอดภัย

การบูชาองค์พระศิวะ

ประจุศาสตราวุธของเหล่าเทพต่างๆ หลายพระองค์

องค์พระศิวะมหาเทพ

ศิวลึงค์ องค์พระศิวะ
ศิวลึงค์ สัญลักษณ์ของพระศิวะ
ประทานความสุข ความสำเร็จแก่ชีวิต


พระศิวะประทานพร
สัตว์มงคลของพราหมณ์ ล้อมรอบพระศิวะมหาเทพ

ภาพบูชา ฝ่าพระหัตถ์พระศิวะ
ปลุกเสกให้มีฤทธิ์ประทานพรสุขสมหวัง สมปรารถนา

รูปบูชาพระศิวะ
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ของสำนักพิมพ์สยามคเณศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย!!
จำหน่ายให้ผู้ศรัทธาได้สั่งซื้อไปบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


ชื่อสินค้า : รูปบูชา ฝ่าพระหัตถ์พระศิวะ 12x16 นิ้ว
ราคารูปละ 899 บาท

ความสูงของรูป 16 นิ้ว บรรจุกรอบแล้ว
ขนาด 12 x 16 นิ้ว
(สูงประมาณ ข้อศอก ถึง ปลายนิ้ว)ชื่อสินค้า : รูปบูชาศิวลึงค์ไฟ
ขนาดสูง 16 นิ้ว บรรจุกรอบแล้ว
ราคารูปละ 1,299 บาท
ขอเชิญบูชา !!
รูปภาพบูชาบรรจุกรอบ
ศิวลึงค์ไฟ (อัคนีลึงค์)
ขนาดรูปภาพสูง 16 นิ้ว
(สูงประมาณข้อศอกถึงปลายนิ้ว)
เพียง 899 บาท

จากเทวสถานอันนามาลัยยาร์
ประเทศอินเดีย
พร้อมแต้มมวลสารศักดิ์สิทธิ์
จากเทวสถานโดยตรง
ที่ประเทศอินเดีย มีเทวสถานกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า "ปัญจภูต ศิวลึงค์สถาน"
อันเป็นเทวสถานที่ประดิษฐาน ศิวลึงค์ ของพระศิวะ ที่ความสำคัญสูงสุด 5 องค์ของอินเดีย ได้แก่
1. ศิวลึงค์ที่ได้รับพลังแห่ง ดิน จากพระศิวะ (ปฤถิวีลึงค์) อยู่ที่เทวสถาน เอกัมพะเรศวร
2. ศิวลึงค์ที่ได้รับพลังแห่ง น้ำ จากพระศิวะ (อาโปลึงค์) อยู่ที่เทวสถาน ติรุวะไนกะวัล
3. ศิวลึงค์ที่ได้รับพลังแห่ง ลม จากพระศิวะ (วายุลึงค์) อยู่ที่เทวสถาน กัลหะตีศวรสวามิ
4. ศิวลึงค์ที่ได้รับพลังแห่ง ไฟ จากพระศิวะ (อัคนีลึงค์) อยู่ที่เทวสถาน อันนามาลัยยาร์
5. ศิวลึงค์ที่ได้รับพลังแห่ง อากาศ จากพระศิวะ (อากาศลึงค์) อยู่ที่เทวสถาน นาฏราชจิทัมพะรัม

ศิวลึงค์ทั้ง 5 องค์นี้ เรียกว่า ปัญจภูตศิวลึงค์ ชาวอินเดียผู้เป็นสาวกในพระศิวะมหาเทพ
มักจะเดินทางแสวงบุญไปกราบสักการะพระศิวลึงค์ทั้ง 5 องค์นี้ ในเทวสถาน 5 แห่ง
เพื่อขอพลังทั้ง 5 ธาตุ (ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ) ให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง

และที่ เทวสถานอันนามาลัยยาร์ (แห่งที่ 4) นี้
เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระศิวลึงค์ชื่อว่า "อัคนีลึงค์" หรือ "ศิวลึงค์ไฟ"

ศาสนิกชนชาวอินเดียนับถือว่า เป็นศิวลึงค์ที่ได้รับพลัง "ไฟ" จากพระศิวะ
ผู้ที่บูชาจะได้รับความเจริญรุ่งโรจน์ในชีวิต
สิ่งใดที่เลวร้ายก็มักถูกแผดเผาให้มอดไหม้ไป เพื่อให้เกิดความสุขสำเร็จสมปรารถนา


ความอลังการของ เทวสถานอันนามาลัยยาร์
อันเป็นสถานที่ประดิษฐานศิวลึงค์พลังไฟจากพระศิวะ


เทวสถานพระศิวลึงค์แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ทมิฬนาฑู อินเดียใต้ แต่ละปีมีผู้เดินทางไปกราบสักการะ
องค์พระศิวลึงค์ พระศิวะมหาเทพ และ พระแม่อุมาเทวี นับหลายสิบล้านคน
และในช่วงเทศกาลมหาศิวะราตรี อันเป็นเทศกาลบูชาพระศิวะมหาเทพ
เทวสถานแห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้ศรัทธามหาศาล มาร่วมกระทำการบูชาต่อพระศิวลึงค์
และมีการร้องรำทำเพลงถวายแด่พระศิวะอีกด้วย


ทางเดินเข้าไปกราบสักการะ "อัคนีลึงค์" เพื่อขอพรจากพระศิวะให้สุขสมหวัง
1 ใน 5 พระศิวลึงค์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดีย

แต่ละปี จะมีการแห่ศิวลึงค์อันยิ่งใหญ่
ในช่วงเทศกาล มหาศิวะราตรี
อันเป็นเทศกาลบูชาพระศิวะมหาเทพ
มีผู้เดินทางไปแสวงบุญร่วมพิธีนับล้านคน
ภาพบูชาองค์ศิวลึงค์ไฟ อำนาจพระเพลิงจากพระศิวะมหาเทพ
เชื่อว่าพระศิวะทรงประทานพลังไฟ ก่อกำเนิดเป็นองค์ศิวลึงค์อันงดงาม
บูชาเพื่อความโชติช่วงชัชวาล ขอประทานดวงไฟนำทางแก่ชีวิต
และให้พระศิวะทรงเผาผลาญความเลวร้าย ให้เกิดแต่สิ่งที่ดีงามศิวลึงค์ที่ได้รับพลังไฟมาจากพระศิวะมหาเทพ
ประดับประดาด้วยดอกไม้นานาชนิด


ชื่อสินค้า : รูปบูชา อัคนีลึงค์ (ศิวลึงค์ไฟ)
ราคารูปละ 899 บาท

ความสูงของรูป 16 นิ้ว บรรจุกรอบแล้ว
(สูงประมาณ ข้อศอก ถึง ปลายนิ้ว)


ทางสำนักพิมพ์สยามคเณศ ได้รับภาพเขียนพระศิวลึงค์องค์นี้ มาจากประเทศอินเดีย
พร้อมทั้งได้รับ "ผงเถ้าจากการเผาไหม้กำยานและพืชพันธุ์สังเวยแด่พระศิวะมหาเทพ"
จากพระอาจารย์พราหมณ์ในเทวสถานแห่งนี้เป็นกรณีพิเศษ
จึงได้นำออกจำหน่ายแก่ผู้ศรัทธาได้เช่าบูชา
เพื่อขอพรให้ประสบผลสำเร็จแก่ตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

รูปภาพลิขสิทธิ์ ส่งตรงจากเทวสถานที่อินเดีย
พร้อมแต้มผงเจิมพระศิวะมาแล้ว !!

รูปภาพ "อัคนีลึงค์" นี้ มีขนาด 16 x 12 นิ้ว
มีมวลสารผงเถ้าศักดิ์สิทธิ์ของเทวสถานพระศิวะเจิมไว้ที่รูปภาพ (ของหายาก)
บรรจุกรอบแล้ว ผ่านพิธีเทวาภิเษกในคืนมหาศิวะราตรี ประเทศอินเดีย
ราคาจำหน่ายเพียงกรอบละ 899 บาทชื่อสินค้า : เหรียญพระศิวะนาฏราช ชุบทอง
ราคา : 259 บาท

เหรียญพระศิวะนาฏราช
ขนาดประมาณเหรียญสิบบาท เนื้อทองเหลือง
ชุบทองหนา 3 ไมครอน ห้อยคอบูชาได้สวยงาม (มีห่วงด้านหลัง)
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ