Untitled Document
ซื้อครบ 2,500 บาท
แถมฟรีสินค้าอีก 1,500 บาท !!

ของขวัญมอบแด่ลูกค้า ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 10 สำนักพิมพ์สยามคเณศ
ซื้อสินค้าในเว็บไซต์สยามคเณศ (ประเภทใดก็ได้) ให้ครบ 2,500 บาท
แถมฟรี สินค้าอะไรก็ได้ อีก 1,500 บาท

โดยเมื่อลูกค้ารวมยอดซื้อได้เกิน 2,500 บาทขึ้นไป
ก็ให้ลูกค้าระบุของขวัญฟรีที่ต้องการมาด้วย
(สามารถเลือกได้ทุกอย่างในเว็บนี้) ในวงเงิน 1,500 บาท

ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage

Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)
สินค้าหมวด : พระวิษณุ (พระนารายณ์)
" พระวิษณุ "
เทพเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มครองมนุษย์


พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ถือว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู
โดยเฉพาะใน ไวษณพนิกาย (หรือไวษณวะ)
ซึ่งในนิกายนี้ จะนับถือปางต่างๆ ของพระวิษณุเทพ ทั้ง 10 ปาง
หรือที่เรียกกันว่านารายณ์สิบปาง ที่พระองค์ได้อวตารลงมาในยุคต่างๆ
เพื่อปราบเหล่ามารและทำนุบำรุงรักษาโลกและสรรพชีวิตเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยืนยาว
เช่น การอวตารไปเป็น พระกฤษณะ (เทพเจ้าสูงสุดในคัมภีร์ภควัทคีตา และมหากาพย์เรื่องมหาภารตะ)
การอวตารไปเป็น พระราม (เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม ปรากฎในมหากาพย์ รามเกียรติ์)

พระวิษณุ ทรงมีเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่
ขจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์ทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิต
ทรงบันดาลอำนาจวาสนาแก่มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
เหล่าอสูรและมารทุกตนล้วนแล้ว แต่เกรงกลัวอานุภาพแห่งพระองค์

พระวิษณุมีพระชายา คือ พระแม่ลักษมี
พระแม่ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และความผาสุกแก่ผู้ศรัทธา
ผู้ซึ่งคอยอยู่เคียงข้างพระวิษณุ
และคอยอวตารไปเป็นชายาพระวิษณุในทุกๆ ภารกิจ
พระวิษณุคือผู้ประทานแสงสว่าง ส่องกระจายไปยังทุกสากลโลก
ทรงล่วงรู้ความเป็นไปทุกอย่าง ทรงล่วงรู้ความนึกคิดภายในจิตใจของสรรพชีวิต
ทรงตัดสินปัญหาด้วยอำนาจอันสูงสุดแห่งพระเจ้า
ทรงขจัดบาปและความขัดข้องแก่ผู้ระลึกถึงพระองค์

(สงวนลิขสิทธิ์บทความ ของ สำนักพิมพ์สยามคเณศ)

เทวรูปขนาดเล็ก
นำไปเลี่ยมกรอบพลาสติกเพื่อห้อยคอ
หรือ บางองค์สามารถไว้ตั้งบูชาแบบเล็กๆ ได้

พระวิษณุมหาเทพ (พระนารายณ์)

รหัสสินค้า : 3001
ราคา : 189 บาท
วัตถุมงคล : พระวิษณุทรงครุฑ
(พระนารายณ์ทรงสุบรรณ)

ความสูง : 3.8 เซ็นติเมตร

พระวิษณุ คือ มหาเทพผู้ดูแลรักษาสรรพชีวิตในโลก
เป็นหนึ่งในสาม "มหาเทพ" ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
สุบรรณ หรือ ครุฑ คือพาหนะของพระวิษณุ
ผู้ที่บูชาพระวิษณุทรงครุฑ (นารายณ์ทรงสุบรรณ)
จะได้รับแต่สิ่งอันเป็นมงคล มีชัยชนะเหนือศัตรู

พระวิษณุมหาเทพ (พระนารายณ์)

รหัสสินค้า : 3002
ราคา : 159 บาท
วัตถุมงคล : พระวิษณุ-นาคปรก
(พระนารายณ์)

ความสูง : 3.2 เซ็นติเมตร

พระวิษณุ คือ มหาเทพผู้ดูแลรักษาสรรพชีวิตในโลก
เป็นหนึ่งในสาม "มหาเทพ" ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
ผู้ที่บูชาพระวิษณุ จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ได้รับแต่สิ่งอันเป็นมงคล มีชัยชนะเหนือศัตรู
 

เทวรูปขนาดกลาง
ไว้ตั้งบูชาที่ โต๊ะทำงาน หิ้งพระขนาดเล็ก
หัวเตียงนอน บนชั้นต่างๆ ฯลฯ
หากรูปภาพไม่ขึ้น กรุณาคลิกขวาแล้วเลือก Show Picture หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่
รหัสสินค้า : 3051
ราคา : 689 บาท

ชื่อวัตถุมงคล : พระวิษณุ
ความสูง : 6.3 เซ็นติเมตร

พระวิษณุคุ้มครองสรรพชีวิต
พระวิษณุผู้ดูแลโลกและสรรพชีวิต
ประทานความรุ่งเรือง สงบสุข
และขจัดปัญหาทั้งปวง

ยันต์พระพรหม ผ้ายันต์พระพรหม พระพรม ท้าวมหาพรหม
ลิขสิทธิ์ลายยันต์ เป็นของ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ เท่านั้น !!
ชื่อสินค้า : ผ้ายันต์พระวิษณุ
ราคา : 259 บาท

ผ้ายันต์พระวิษณุ
(พระนารายณ์)

เทพผู้ทรงอวตาร ปกปักรักษา
ประทานพรแด่มนุษย์

บูชาเพื่อขอพร
ให้ทรงปกป้องคุ้มครอง
ประทานพรให้สมหวัง
สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

รูปบูชา ขนาด 6 x 8 นิ้ว
(ขนาดประมาณ ครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4)
ราคารูปละ 159 บาท ทุกรูป
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว

สินค้า : รูปภาพพระกฤษณะ รูปเล็ก-01
(อวตารพระวิษณุ)
พระกฤษณะ
เทพเจ้าแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์
เทพผู้ทรงนำพาชีวิตไปสู่ทางธรรม

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระวิษณุ รูปเล็ก-01
พระวิษณุ มหาเทพผู้ทรงอวตาร
มีอีกพระนามคือ พระนารายณ์
ทรงปกป้องคุ้มครอง ประทานพรสมปรารถนา

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระแม่ลักษมี รูปเล็ก-01
(พระชายาของพระวิษณุ)
เทวีผู้ทรงประทานพร 3 ประการ
1. ประทานความร่ำรวย
2. ประทานความรักที่สมหวัง
3. ประทานเสน่ห์ให้ผู้คนรักใคร่

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระหนุมาน รูปเล็ก-01
(สมุนของ พระวิษณุ, พระราม)
หนุมาน เทพเจ้าแห่งชัยชนะ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้านายและบริวาร
ขอความรักใคร่เอ็นดู จากผู้บัญชาการ
และให้ลูกน้องบริวารเคารพนับถือ

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท

สินค้า : รูปภาพพระราม รูปเล็ก-01
(อวตารพระวิษณุ)
พระราม พระลักษณ์
พระแม่สีดา และ พระหนุมาน
บูชาเพื่อขอความสำเร็จในชีวิต

6x8 นิ้ว ราคารูปละ 159 บาท
รูปบูชาปลุกเสก
เคลือบพลาสติกกันน้ำให้แล้ว
สามารถติดผนัง หรือ
นำไปบรรจุกรอบ
แล้วตั้งบูชาให้สวยงาม

ราคารูปละ 159 บาท

ทุกรูปเป็นลิขสิทธิ์ของ
สำนักพิมพ์สยามคเณศ

รูปบูชา ขนาด 8x12 นิ้ว
บรรจุกรอบวิทยาศาสตร์
ด้านหลังมี ห่วงแขวน และ ขาตั้ง

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระวิษณุ M-01
พระวิษณุ หรือ อีกพระนามคือ พระนารายณ์
พระวิษณุ ปางประทานพร
มหาเทพ ผู้ทรงเมตตากรุณาต่อมนุษย์
ปางประทานพรนี้ ทรงประทับเหนือเกษียรสมุทร (ทะเลแห่งสวรรค์)
บูชาขอพรให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีความสุขในทุกๆ ด้าน

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพพระวิษณุ M-02
พระวิษณุ หรือ อีกพระนามคือ พระนารายณ์
พระวิษณุ ปางเปิดโลก
ปางยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งพระองค์
พระวิษณุ (พระนารายณ์) ทรงสำแดงพลังอันไม่สิ้นสุดของพระองค์
ให้มนุษย์ได้ประจักษ์ ว่าท่านมีพลังแห่งมหาเทพทั้งปวงอยู่ในองค์ท่าน

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระวิษณุ M-03
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ปาง บาลายี
เป็นภาคประทานพรอีกภาคหนึ่ง
ปางแห่งความร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระวิษณุ M-04
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ปางประทานพร
โดยมีเหล่าฤาษีนักบวชองค์สำคัญเป็นสาวก คอยปฏิบัติบูชาพระองค์
บูชาเพื่อขออำนาจบารมี สำหรับผู้บริหาร หรือ ผู้ที่ต้องการชัยชนะ
นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ที่ต้องควบคุมลูกน้อง
ฯลฯ
ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระแม่ลักษมี M-01
ผู้ทรงประทานความรัก ความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว
และยังเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยในเงินทอง
บูชาได้ผลมากมาย (ความรักสมหวัง ร่ำรวยเงินทอง ชีวิตสมบูรณ์)
เป็นพระแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง และ พระแม่แห่งเสน่ห์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระแม่ลักษมี M-02
ผู้ทรงประทานความรัก ความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว
และยังเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยในเงินทอง
บูชาได้ผลมากมาย (ความรักสมหวัง ร่ำรวยเงินทอง ชีวิตสมบูรณ์)
เป็นพระแม่แห่งทรัพย์สินเงินทอง และ พระแม่แห่งเสน่ห์
ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ พระตรีมูรติ M-01
พระตรีมูรติ แบบแยกร่าง 3 พระองค์

พระพรหม = เทพแห่งการสร้างสิ่งที่ดีงาม
พระวิษณุ = เทพแห่งการปกป้องคุ้มครอง
พระศิวะ = เทพแห่งการทำลายสิ่งชั่วร้าย
บูชา 3 มหาเทพ ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของศาสนาพราหมณ์

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท

ชื่อสินค้า : รูปภาพ ลักษมี-คเณศ M-01
" ร่ำรวย และ สำเร็จ "
พระแม่ลักษมี = ประทานเงินทอง ให้ร่ำรวย
พระพิฆเนศ = ประทานความสำเร็จ ขจัดอุปสรรค
คนอินเดียนิยมบูชาคู่กัน สำเร็จ สมปรารถนา

ขนาดกลาง 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ราคารูปละ 359 บาท
รูปภาพบูชาองค์เทพ 8 x 12 นิ้ว (บรรจุกรอบแล้ว)
ผ่านพิธีกรรมอย่างถูกต้อง
สามารถนำไปบูชาได้ทันที
ตั้งไว้ที่หิ้งพระ, โต๊ะทำงาน ฯลฯ
ถวายน้ำ นม ดอกไม้ ฯลฯ
บูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
 
Untitled Document
Untitled Document
เชิญบูชาวัตถุมงคล
องค์เทพอินเดีย เสริมสิริมงคล
ผ่านพิธีปลุกเสก เบิกเนตร แบบอินเดียแท้ๆ แห่งสำนักพิมพ์สยามคเณศ
ป้ายค้าขายร่ำรวย
กำยาน กำยานแขก กำยานหอม กำยานอินเดีย
เหรียญพระแม่อุมาเทวี

ขอเชิญบูชาองค์เทพ พระพิฆเนศบูชา
พระแม่อุมาเทวี พระศิวะ ท้าวมหาพรหม ฯลฯ
กำยาน, ธูปหอม วัตถุมงคลองค์เทพอินเดีย
ปลุกเสกแล้วโดยพราหมณ์อินเดีย
ส่งให้ทั่วประเทศ พัสดุ EMS


วัตถุมงคล - แยกตามองค์เทพ

พระพรหม (ท้าวมหาพรหม)
มหาเทพ แห่งการสร้าง

เมตตากรุณาต่อสรรพชีวิต

พระวิษณุ (พระนารายณ์)
มหาเทพ แห่งการปกป้อง

อวตารคุ้มครองมนุษย์โลก

พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพ แห่งการทำลาย

พลังอำนาจสูงสุดแห่งเทวะ

พระแม่สรัสวตี
มหาเทวี แห่งสติปัญญา

ความรอบรู้ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

พระแม่ลักษมี
มหาเทวีแห่ง ความรัก ความร่ำรวย

การค้ารุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า

พระแม่อุมาเทวี
มหาเทวี ที่มีพลังอำนาจสูงสุด

เสริมอำนาจบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งสูง

พระแม่กาลี
พระแม่อุมา อวตารปราบมาร

ทำลายผู้คิดร้าย ป้องกันคุณไสย ขจัดมาร

พระแม่ทุรคา
พระแม่อุมา อวตารแห่งชัยชนะ

ชนะอสูรทุกตน พละกำลังมหาศาล

พระแม่มารีอัมมัน ฯลฯ
พระแม่อุมาอวตารในภูมิภาคทางใต้อินเดีย

พระแม่มารีอัมมัน พระแม่กามัคชีอัมมัน ฯลฯ

พระขันทกุมาร
เทพแห่งการสงคราม

การแข่งขัน ผู้บริหาร ผู้บัญชาการ
มีอำนาจควบคุมบริวาร

พระกฤษณะ
เทพแห่งความรัก ความสุขในชีวิต

ความไม่มีทุกข์ ความรื่นเริงในจิตใจ
เทพแห่งการดนตรี

หนุมาน
เทพแห่งความสัมพันธ์ในการทำงาน

เจ้านายเมตตา ลูกน้องรักใคร่
ผู้คนเข้าหาอย่างดี

พระตรีมูรติ
รวมมหาเทพ 3 พระองค์

(พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

เครื่องหมายโอม ฯลฯ
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

ตัวแทนแห่งเทพเจ้าทุกองค์ มีไว้เป็นสิริมงคล

พระตรีศักติ
รวมเทวี 3 พระองค์

(พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี)...ปลุกเสกแล้ว !!..


อ.พิทักษ์ คือใคร ?
- ผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์สยามคเณศ

- นักเทววิทยา
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
บรรยายความรู้ในศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์

- นักเขียน
หนังสือบูชาองค์เทพ
ผู้มีผลงานหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากถึง 77 เล่ม


- นักออกแบบวัตถุมงคล องค์เทพ

ให้แก่วัดและสำนักต่างๆ ทั่วประเทศ

- พราหมณ์
ประกอบพิธีกรรมบูชา
ผู้ทำพิธีเทวาภิเษกองค์เทพ

- วิทยากร ประจำรายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
และ "สมพงษ์องค์เทพ" ช่อง True Visions 25

รายการ "เข็มทิศเศรษฐี" ทรูวิชั่นส์ 25
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
ติดต่อ ปรึกษา / สั่งบูชาว้ตถุมงคล
ได้ 2 ช่องทาง
- email : siamganesh.order@gmail.com
- facebook : สยามคเณศดอทคอม
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage
องค์เทพ รายการสมพงษ์องค์เทพ รายการสมพงศ์องค์เทพ

วิทยากรประจำรายการทีวี
รายการ "สมพงษ์องค์เทพ"
รายการ "เข็มทิศเศรษฐี"
รายการ "มหาเทพบูชา"
รายการ "ศาสตร์พราหมณ์ฮินดู"
ทางช่อง True Visions 25
(ทรูวิชั่นส์ 25, 28)
รายการ SME Channel, True Visions 28
Siamganesh TV, TheHinduClub TV
Mahamantra Podcast Channel

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ
ให้คำปรึกษาวิธีการบูชาเทพเจ้า

***** สั่งซื้อได้กับทาง อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย *****
หรือ ทีมงาน-สำนักพิมพ์สยามคเณศ ที่นี่เท่านั้น !!
(สามารถโทรมาพูดคุยกับ อ.พิทักษ์ : เพื่อปรึกษา สอบถามพูดคุย
หรือ ติดต่อทีมงาน : เพื่อสั่งซื้อสินค้า)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าส่งครั้งละ 40 บาท
วิธีสั่งซื้อ :
ให้ลูกค้ารวมราคาสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการสั่งซื้อ
บวกค่าส่ง 40 บาท / ครั้ง (ส่งพัสดุ EMS ให้ทั่วประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โอนเงินเข้าบัญชี กุลจิรา โรจน์สุวณิชกร หรือ Kunjira R.

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-01063-5 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 917-0-02584-6 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-90078-2 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 141-0-23819-9 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 312-1-32041-8 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน
ธนาคาร ทหารไทย เลขที่บัญชี 026-2-61633-7 ออมทรัพย์ สาขางามวงศ์วาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถโอนเงินจากตู้ ATM เข้ามา
หรือ
ฝากเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาก็ได้ค่ะ

เมื่อโอนชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ให้มาแจ้งได้ที่ :
E-mail siamganesh.order@gmail.com
ส่งข้อความเข้า inbox ของ facebook สยามคเณศ คลิกที่นี่ :
https://www.facebook.com/siamganeshfanpage


(ในการติดต่อมาทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ให้แจ้ง วันที่โอนเงิน-เวลา-ธนาคาร-ชื่อ-ที่อยู่-รายการสินค้าที่ต้องการ)
ทางเราจะส่ง EMS ให้ ใช้เวลาส่งถึงที่ภายใน 1-3 วันทำการ ทั่วประเทศ


เชิญ"ถูกใจ" แฟนเพจของสยามคเณศ
ติดตามข่าวสารองค์เทพ ได้ที่นี่

 
facebook.com/siamganeshfanpage

คเณศจตุรถี วันเกิดพระพิฆเณศ วันประสูติพระพิฆเนศวร์ วันประสูตรพระพิฆเณศวร

Fanpage ของ "สยามคเณศ"
เชิญติดตามข่าวสารได้ที่นี่

คลิกที่นี่ facebook.com/siamganeshfanpage


คลิกที่นี่ กลับไปหน้าแรกสยามคเณศ
รวมเนื้อหาความรู้ การบูชาองค์เทพ