Archive for the ‘องค์พระขันทกุมาร รูปภาพพระขันทกุมาร บูชาพระขันธกุมาร’ Category

พระขันทกุมาร

25570405-100345.jpg

พระศิวะมหาเทพ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และพระขันทกุมาร ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ วัดศรีสุพรรณ

25570323-235259.jpg

ครอบครัวมหาเทพ-มหาเทวี

25570321-192228.jpg

พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และ พระขันทกุมาร ครอบครัวพระศิวะ

25561026-191645.jpg
ครอบครัวพระพิฆเณศวร์

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

ครอบครัวพระศิวะ ประกอบด้วย องค์พระศิวะ องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พระพิฆเนศ และ องค์พระขันทกุมาร

พระศิวะ : มหาเทพผู้ทรงพลัง
พระแม่อุมา : มหาเทวีผู้ทรงอำนาจ
พระพิฆเนศ : เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระขันทกุมาร : เทพเจ้าแห่งชัยชนะ

วัดแขกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

รูปปั้นของเหล่าทวยเทพ บนโคปุรัมของวัดฮินดู (วัดแขก) แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ปรากฎทั้งรูปปั้นขององค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระขันทกุมาร และเหล่าเทพี

. . . . . . . . .