Archive for the ‘รูปภาพพระพุทธเจ้า’ Category

องค์พระพุทธทสะปรมัตถ์ ๑๑ พระอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม เชียงราย

25570331-083621.jpg

พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย วัดติโลกอาราม พะเยา

25570330-160023.jpg

พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พะเยา

25570330-080917.jpg

พระพุทธปาฏิหาริย์(พระเจ้าเจ็ดตื้อ)

25570329-103106.jpg

พระพุทธพิชิตมารประทานพร วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ. เชียงราย

25570328-125757.jpg

พระพุทธรูป วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

25570328-041700.jpg

พระพุทธรูป วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

25570327-220927.jpg

พระพุทธเจ้า วัดพระธาตุสันขวาง เชียงราย

25570322-123504.jpg

พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ วัดสันขวาง จังหวัดเชียงราย

25570322-122828.jpg

วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

25570321-155656.jpg

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย

องค์พระพิฆเณศ และ พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระสีวลี พระแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ ฯลฯ ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย / ลิขสิทธิ์ภาพ : อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย

25560817-105120.jpg

25560817-105140.jpg

25560817-105132.jpg

25560817-105149.jpg

. . . . . . . . .