Archive for the ‘วัดแขก เทวาลัย ศาลองค์เทพ การไหว้องค์เทพ บูชาองค์เทพ’ Category

พระวิษณุ พระพรหม พระศิวะ วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25570329-102852.jpg

ครอบครัวมหาเทพ

25570327-184013.jpg

พระแม่อุมาเทวี วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงราย

25570323-110516.jpg

พระกฤษณะ เทพแห่งความรักและความสุขสมปรารถนา

25561026-191318.jpg

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา พระพิฆเณศ วัดสมาน ฉะเชิงเทรา

25560815-233920.jpg

องค์พระพิฆเณศวร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และวิธีบูชาพระพิฆเนศ

578223_508446729194049_2040125668_n
รูปองค์พระพิฆเณศวร ภาพถ่ายโดย dumbskull, flickr
การบูชาพระพิฆเนศ :
ไหว้ด้วยดอกไม้ต่างๆ ไม่จำกัดชนิด, ผลไม้ได้ทุกชนิด, น้ำเปล่า, นมจืดหรือนมหวาน, จุดเทียนสองเล่ม, ถ้าจุดธูปได้ให้จุดสามดอก, หากมีขนมหวานก็จัดมาถวาย ห้ามมีส่วนผสมของไข่และเนื้อสัตว์
บทสวดบูชาพระพิฆเนศ : โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ :
โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวด “คเณศ คายตรี” เพื่อขอการชี้นำทางจากพระพิฆเนศ :
โอม คัง คะณะปะตะเย นะมะหะ
เอกะทันตายะ วิทมาเห
วักระตุนทายะ ธีมะหิ
ตันโน ตันติ ประโจทะยาต

พระศิวะ พระแม่อุมา และ พระพิฆเนศ ครอบครัวองค์เทพผู้ทรงประทานพรแก่มนุษย์

560095_512269468811775_2016674479_n
พระศิวะมหาเทพ เทพเจ้าผู้ทำลาย
พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจ
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

การบูชาพระศิวะ การบูชาพระแม่อุมาเทวี การบูชาองค์พระพิฆเณศวร์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ
บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี : โอม ไจ มาตาดี
บทสวดบูชาพระพิฆเณศ : โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

ลาลบัจจะราชา องค์พระพิฆเนศที่สวยงามอลังการที่สุดในอินเดีย

409769_494231280615594_1442713834_n

องค์พระพิฆเนศที่อินเดีย สวยงามมาก by Raman Rambo Photography

68606_489883391050383_453047020_n
องค์พระพิฆเณศวรที่งดงาม เป็นที่สักการะบูชาของชาวอินเดีย

องค์พระพิฆเณศ อีกพระนามหนึ่งของพระพิฆเนศ คือ ศูรปกรณา แปลว่า พระผู้มีใบหูกว้างใหญ่

406648_489308597774529_1885419198_n
อีกพระนามหนึ่งของพระพิฆเนศ คือ ศูรปกรณา แปลว่า พระผู้มีใบหูกว้างใหญ่
บทบูชาพระพิฆเนศที่มีใบหูกว้างมาก คือ โอม ศรี ศูระปะกะระณายะ นะโม นะมะห์

. . . . . . . . .