Archive for the ‘นารายณ์สิบปาง อวตารแห่งพระวิษณุ 10 ปาง พระนารายณ์ พระวิษณุ’ Category

พระวิษณุมหาเทพ ขอทรงประทานพรแด่เราทั้งหลาย

image

พระนารายแผลงศร วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

25570328-130207.jpg

พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เทพผู้ทรงปกป้องโลกจากเหล่าอสูร

25561027-042809.jpg

พระกฤษณะ เทพแห่งความรักและความสุขสมปรารถนา

25561026-191318.jpg

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา พระพิฆเณศ วัดสมาน ฉะเชิงเทรา

25560815-233920.jpg

พระนารายณ์ และ พระแม่ลักษมี

vishnu-mural-DZ88_l
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ผู้ทรงเมตตาต่อมนุษย์
พระแม่ลักษมี พระชายาของพระวิษณุ ผู้ทรงงดงามและประทานความสุขแก่มนุษย์
ทั้งสองพระองค์ทรงประทับบนหลังพญานาค
ภาพจาก dollsofindia

พระวิษณุ พระแม่ลักษมี และ พญาครุฑ

vishnu-lakshmi-DH31_l
พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เทพผู้ทรงรักษา
พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความสมบูรณ์ เทพเจ้าแห่งความรัก
พญาครุฑ เทพเจ้านก ผู้ทรงเป็นบริวารของพระวิษณุ
ภาพจาก dollsofindia

พระวิษณุเทพ ผู้ทรงช่วยเหลือมนุษย์ผู้ภักดีอยู่เสมอ ขอพระองค์ทรงประทานพร

vishnu-FV76_l
พระวิษณุมหาเทพ หรือ พระนารายณ์ องค์พระนารายณ์

พระวิษณุ เทพเจ้าผู้ทรงปกป้องโลกมนุษย์ ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย

vishnu-BL94_l
พระวิษณุ มีอีกหลายพระนาม เช่น พระนารายณ์ พระวาสุเทพ ฯลฯ
ภาพจาก dollsofindia

พระนรสิงหาวตาร หรือ พระนรสิงห์ อวตารของพระวิษณุ (พระนารายณ์สิบปาง)

vishnu-as-narasimha-avatar-killing-demon-hiranyakashipu-BZ34_l

. . . . . . . . .