Archive for the ‘องค์พระพิฆเนศ รูปภาพพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเณศวร รูปปั้นพระพิฆเนศวร’ Category

พระพิฆเนศเหยียบบนพระราหู วัดทรายขาวเชียงราย

25570401-095137.jpg

พระพิฆเนศ

25570328-191847.jpg

พระพิฆเนศ วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

25570327-220314.jpg

ครอบครัวมหาเทพ

25570327-184013.jpg

พระพิฆเนศ วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25570327-114455.jpg

พระพิฆเนศ วัดสุขเกษม(ต้ากลาง) เชียงราย

25570326-112518.jpg

พระพิฆเนศ วัดสุขเกษม(ต้ากลาง) เชียงราย

25570326-070235.jpg

องค์พระพิฆเนศ

25570325-231517.jpg

Cr. ผมนิ บอส

พระพิฆเนศ เวียงกาหลง เชียงราย

25570324-151839.jpg

พระพิฆเนศ วัดดอยเขาควาย เชียงราย

25570324-094630.jpg

พระศิวะมหาเทพ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และพระขันทกุมาร ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ วัดศรีสุพรรณ

25570323-235259.jpg

พระพิฆเนศทองคำ ณ อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก

25570323-201901.jpg

. . . . . . . . .