Archive for the ‘องค์พระพิฆเนศ รูปภาพพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเณศวร รูปปั้นพระพิฆเนศวร’ Category

วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

25570321-150233.jpg

พระพิฆเนศ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ภาพโดย facebook.com/nightclubtobenumbernine

25561215-002927.jpg

พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และ พระขันทกุมาร ครอบครัวพระศิวะ

25561026-191645.jpg
ครอบครัวพระพิฆเณศวร์

พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ ปางช้าง จ.เชียงใหม่

25561026-191419.jpg

องค์พระพิฆเนศวร ให้เช่าบูชาโดย สำนักพิมพ์สยามคเณศ

25561026-191221.jpg

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย

องค์พระพิฆเณศ และ พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระสีวลี พระแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ ฯลฯ ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย / ลิขสิทธิ์ภาพ : อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย

25560817-105120.jpg

25560817-105140.jpg

25560817-105132.jpg

25560817-105149.jpg

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

พระพิฆเนศ เชียงราย วัดสุขเกษม ต้ากลาง

25560815-234055.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา พระพิฆเณศ วัดสมาน ฉะเชิงเทรา

25560815-233920.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา

25560815-233747.jpg

พระพิฆเนศ วัดสุขเกษมต้ากลาง ขุนตาล จ.เชียงราย

25560705-150514.jpg

. . . . . . . . .