Archive for the ‘องค์พระพิฆเนศ รูปภาพพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเณศวร รูปปั้นพระพิฆเนศวร’ Category

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

227742_490799707625418_1970719287_n

การบูชาสามารถถวายของใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ เช่น ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำดื่ม นมหวาน นมจืด ผลไม้นานาชนิดบทสวดบูชาพระพิฆเนศ : โอม ศรี คเณศายะ นะมะห์

องค์พระพิฆเนศที่อินเดีย สวยงามมาก by Sahaab, flickr

องค์พระพิฆเนศที่อินเดีย สวยงามมาก

องค์พระพิฆเนศที่อินเดีย สวยงามมาก

ขอพระพิฆเนศทรงเมตตาคุ้มครองผู้ศรัทธาให้อยู่ร่มเย็น สุขกายสบายใจเทอญ

541915_490153574356698_946545866_n

ไจ กะเนชา เดวา !!!!!! (ภาพโดย ชมรมอนุรักษ์ เศียรพ่อแก่)

ครอบครัวพระศิวะ ประกอบด้วย องค์พระศิวะ องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พระพิฆเนศ และ องค์พระขันทกุมาร

พระศิวะ : มหาเทพผู้ทรงพลัง
พระแม่อุมา : มหาเทวีผู้ทรงอำนาจ
พระพิฆเนศ : เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระขันทกุมาร : เทพเจ้าแห่งชัยชนะ

พระพิฆเณศ กำลังทำพิธีสรงน้ำเพื่อบูชาศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระบิดา (พระศิวะมหาเทพ) ขอทั้งสองพระองค์ทรงมีชัย

พระพิฆเนศผู้ทรงประทานพร องค์นี้คือปางแปดพระกร มีบ่วงเชือก ตระบอง ลูกศร งาหัก และธงชัย

พระพิฆเนศผู้ทรงประทานพร องค์นี้คือปางแปดพระกร มีบ่วงเชือก ตระบอง ลูกศร งาหัก และธงชัย ประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย Veebl

องค์พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ วัดในประเทศอินเดีย

โอม วักกระตุณฑายะ นะมะห์….องค์พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ วัดในประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย Aray Chen

องค์พระพิฆเนศที่งดงาม ประดิษฐานบนวัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

องค์พระพิฆเนศที่งดงาม ประดิษฐานบนวัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย Drics67

ภาพเขียนองค์พระพิฆเนศประทานพร ล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศอัษฏวินายัก อันเป็นเทวรูปพระพิฆเนศที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 องค์

ภาพเขียนองค์พระพิฆเนศประทานพร ล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศอัษฏวินายัก อันเป็นเทวรูปพระพิฆเนศที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 องค์ สวยงามนะครับภาพนี้ | ลิขสิทธิ์ของ Nemo’s great uncle, flickr

พระพิฆเนศทรงพระอักษร (ปางเขียนหนังสือ) กำลังรจนามหากาพย์มหาภารตะอันลือลั่น

พระพิฆเนศทรงพระอักษร (ปางเขียนหนังสือ) กำลังรจนามหากาพย์มหาภารตะอันลือลั่น | ภาพโดย LegallyIndia

งานศิลปะองค์พระพิฆเนศ แปลกตามากครับ

งานศิลปะองค์พระพิฆเนศวร์ แปลกตามากครับ | ภาพโดย LegallyIndia

เทวรูปพระพิฆเนศ ที่ได้รับการตบแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด พระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงดงามยิ่งนัก


เทวรูปพระพิฆเนศ ที่ได้รับการตบแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด พระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงดงามยิ่งนัก | ภาพของ LegallyIndia

. . . . . . . . .