Archive for the ‘พระพรหม องค์พระพรหม ท้าวมหาพรหม รูปภาพพระพรหม’ Category

พระตรีมูรติ (พรหม ศิวะ วิษณุ)

25570405-104609.jpg

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย

องค์พระพิฆเณศ และ พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระสีวลี พระแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ ฯลฯ ณ วัดพระธาตุดอยเขาควาย อ.เมือง จ.เชียงราย / ลิขสิทธิ์ภาพ : อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย

25560817-105120.jpg

25560817-105140.jpg

25560817-105132.jpg

25560817-105149.jpg

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา พระพิฆเณศ วัดสมาน ฉะเชิงเทรา

25560815-233920.jpg

พระพรหมณ์ธาดาหน้าเทวสถาน

556031_511736412198414_55555901_n
ท้าวมหาพรหม พระพรหม เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
พระพรหมเทพเจ้าผู้สร้างโลก เป็นหนึ่งในสามของพระตรีมูรติ
ภาพถ่ายโดย : ประวิทย์ ถังคบุตร ห้ามคัดลอกโดยเด็ดขาด

พระตรีมูรติ องค์พระตรีมูรติ อันเป็นการรวมร่างกันของสามมหาเทพ คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะมหาเทพ

537353_495078380530884_311837050_n
พระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าที่เกิดจากการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) และ พระศิวะ (พระอิศวร) เพื่อพระองค์จะได้ทรงประทานพรในทุกๆ ด้านแก่มนุษย์
บทสวดบูชาพระตรีมูรติ : โอม ศรี ทัตตาเตรยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระพรหม : โอม พรหมมัณยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระวิษณุ : โอม นารายะณายะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ

ท้าวมหาพรหม เทพเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลก ขอพระองค์ทรงมีชัย โอม อะหัมพรหมมา อัสมิ…โอม พรหมมัณไย นะมะห์

พระตรีมูรติ สามมหาเทพอันประกอบไปด้วย พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ

วัดแขกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

รูปปั้นของเหล่าทวยเทพ บนโคปุรัมของวัดฮินดู (วัดแขก) แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ปรากฎทั้งรูปปั้นขององค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระขันทกุมาร และเหล่าเทพี

พระพรหม โคปุรัมบนวัดแห่งหนึ่งในทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย

พระพรหม โคปุรัมบนวัดแห่งหนึ่งในทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
Some rights reserved by Ben Piven, flickr

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง ของสามมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง (สามเศียร พระวรกายเดียว)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

. . . . . . . . .