Archive for the ‘องค์พระศิวะ รูปภาพพระศิวะ องค์พระอิศวร การบูชาพระศิวะ’ Category

รูปภาพองค์พระศิวะ มหาเทพแห่งความสำเร็จสมปรารถนา พระศิวะมหาเทพ

พระศิวะทรงตรีศูล และ ศิวลึงค์

image

นี่คือรูปภาพของพระศิวะมหาเทพ ผู้ทรงพลังอำนาจสูงสุดในหมูองค์เทพทั้งปวง พระองค์มีงูเป็นสร้อยสังวาล มีตรีศูลเป็นศาสตราวุธ มีดวงตาที่สามกลางหน้าผาก เป็นพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศ และเป็นพระสวามีแห่งองค์พระศรีมหาอุมาเทวี

พระศิวะมหาเทพ

IMG_5301.JPG

พระศิวะมหาเทพ

25570407-093833.jpg

พระตรีมูรติ (พรหม ศิวะ วิษณุ)

25570405-104609.jpg

พระศิวะ

25570405-100307.jpg

พระศิวะมหาเทพ

25570405-100229.jpg

พระศิวะมหาเทพ

25570404-100618.jpg

พระวิษณุ พระพรหม พระศิวะ วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25570329-102852.jpg

ครอบครัวมหาเทพ

25570327-184013.jpg

พระศิวะมหาเทพ วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่ช

25570327-154023.jpg

พระศิวะมหาเทพ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และพระขันทกุมาร ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ วัดศรีสุพรรณ

25570323-235259.jpg

. . . . . . . . .