Archive for the ‘องค์พระศิวะ รูปภาพพระศิวะ องค์พระอิศวร การบูชาพระศิวะ’ Category

ครอบครัวมหาเทพ-มหาเทวี

25570321-192228.jpg

พระศิวะมหาเทพ

25570321-180951.jpg

พระศิวะ และ พระศรีมหาอุมาเทวี

25561027-043032.jpg

พระแม่อุมาเทวี พระหนุมาน และ พระศิวะ

25561027-042620.jpg

พระศิวะปางร่ายรำ ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ

25561027-042534.jpg

พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ และ พระขันทกุมาร ครอบครัวพระศิวะ

25561026-191645.jpg
ครอบครัวพระพิฆเณศวร์

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา พระพิฆเณศ วัดสมาน ฉะเชิงเทรา

25560815-233920.jpg

พระศิวะนาฏราช ปางร่ายรำแห่งพระศิวะ

549355_509182399120482_1287038435_n
ภาพองค์พระศิวะนาฏราช ปางร่ายรำแห่งพระศิวะ All rights reserved by saikofish
พระศิวะ คือผู้เป็นเจ้า มีอำนาจในการทำลายทุกสรรพสิ่ง หยั่งรู้ถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล เป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวา และภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต และเป็นเป้าหมายอันสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมของไศวะนิกาย

พระศิวะ ทรงให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ผู้ที่หมั่นทำบุญทำทาน ผู้ที่ปฏิบัติโยคะเพื่อความหลุดพ้น ทรงพอพระทัยผู้บำเพ็ญตบะด้วยความพากเพียร พระองค์ทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามไปสู่ภพที่ปราศจากซึ่งกิเลสตัณหา

การปฏิบัติการบูชาและตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งหมด ทรงประทานสติปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนประทานการหยั่งรู้ในพลังลึกลับ พระองค์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหล่าภูติให้กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้บูชาพระองค์อย่างเคร่งครัด

ตำนานโบราณฝ่ายไศวะนิกาย กล่าวไว้ว่า เมื่อพระศิวะทรงตีกลองเป็นจังหวะอันไพเราะ โลกใบนี้ได้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะกลองนั้นด้วย และเมื่อพระศิวะทรงร่ายรำเคลื่อนไหวพระองค์และพระกรพลิ้วไป ก็เป็นเหตุให้บังเกิดสุริยจักรวาลขึ้นในบัดนั้นเอง!! นักระบำของอินเดียจะต้องร่ายรำในท่าบูชาพระศิวะก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยร่ายรำในท่าอื่นๆต่อไป

สำหรับท่วงท่าการร่ายรำทั้ง 108 ท่า ของพระศิวะนั้น ล้วนเป็นท่าที่ต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา ข้อมือ เท้า เอว อก สะโพกหรือแม้แต่กล้ามเนื้อรอบดวงตา ลีลานาฏศิลป์แบบพระศิวะนั้นทั้งงดงามและน่าเกรงขาม

พระศิวะ พระแม่อุมา และ พระพิฆเนศ ครอบครัวองค์เทพผู้ทรงประทานพรแก่มนุษย์

560095_512269468811775_2016674479_n
พระศิวะมหาเทพ เทพเจ้าผู้ทำลาย
พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งพลังอำนาจ
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

การบูชาพระศิวะ การบูชาพระแม่อุมาเทวี การบูชาองค์พระพิฆเณศวร์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ
บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี : โอม ไจ มาตาดี
บทสวดบูชาพระพิฆเณศ : โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์

พระตรีมูรติ องค์พระตรีมูรติ อันเป็นการรวมร่างกันของสามมหาเทพ คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะมหาเทพ

537353_495078380530884_311837050_n
พระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าที่เกิดจากการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) และ พระศิวะ (พระอิศวร) เพื่อพระองค์จะได้ทรงประทานพรในทุกๆ ด้านแก่มนุษย์
บทสวดบูชาพระตรีมูรติ : โอม ศรี ทัตตาเตรยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระพรหม : โอม พรหมมัณยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระวิษณุ : โอม นารายะณายะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ

. . . . . . . . .