Archive for the ‘องค์พระศิวะ รูปภาพพระศิวะ องค์พระอิศวร การบูชาพระศิวะ’ Category

องค์พระศิวะ เทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล ทรงประทานพรและปกป้องมนุษย์มาทุกยุคสมัย

217884_493043097401079_1778891609_n
องค์พระพิฆเณศวร์ บุตรแห่งพระศิวะ กำลังถวายการบูชาแด่องค์ศิวลึงก์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ เพื่อขอความปกป้องคุ้มครองแก่เหล่ามนุษย์

พระศิวะมหาเทพ เทพแห่งการทำลาย และประทานความสุขแก่มนุษย์

555268_493499420688780_2085861797_n
พระศิวะทรงโคนนทิ พระศิวะห้ามมารและประทานพร พระศิวะและศิวลึงค์

ครอบครัวพระศิวะ ประกอบด้วย องค์พระศิวะ องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พระพิฆเนศ และ องค์พระขันทกุมาร

พระศิวะ : มหาเทพผู้ทรงพลัง
พระแม่อุมา : มหาเทวีผู้ทรงอำนาจ
พระพิฆเนศ : เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระขันทกุมาร : เทพเจ้าแห่งชัยชนะ

พระพิฆเณศ กำลังทำพิธีสรงน้ำเพื่อบูชาศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระบิดา (พระศิวะมหาเทพ) ขอทั้งสองพระองค์ทรงมีชัย

ภาพเขียนพระแม่อุมาคู่กับพระศิวะ ทั้งสองพระองค์ทรงพระสำราญชื่นบานมากครับ โอม ไจ มาตาดี…โอม นะมัส ศิวะยะ

พระตรีมูรติ สามมหาเทพอันประกอบไปด้วย พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ

พระพิฆเนศ พระวิษณุ และ พระศิวะ รวมกันในองค์เดียว งานแห่ในเทศกาลคเณศจตุรถีที่ประเทศอินเดีย

พระพิฆเนศ พระวิษณุ และ พระศิวะ รวมกันในองค์เดียว งานแห่ในเทศกาลคเณศจตุรถีที่ประเทศอินเดีย | ภาพโดย LegallyIndia

ศิวลึงค์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม เพื่อถวายการบูชาแด่พระศิวะมหาเทพ

25551118-003713.jpg

ภาพเขียนพระศิวะมหาเทพ ทรงสรงพระวรกายด้วยน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

25551118-003558.jpg

ภาพพระศิวะบนฝาผนัง ณ วัดแห่งหนึ่งใน Mirzapur มีพระศิวลึงค์ประดิษฐานด้านหน้า

25551118-003355.jpg
ภาพพระศิวะบนฝาผนัง ณ วัดแห่งหนึ่งใน Mirzapur มีพระศิวลึงค์ประดิษฐานด้านหน้าด้วย All rights reserved by Elishams, flickr

เทวสถานแห่งพระแม่อุมาเทวี ที่ประเทศสิงคโปร์

25551118-003153.jpg
วัดพระศรีมหามารีอัมมัน ที่ประเทศสิงคโปร์ สวยงามมากครับ ภาพโดย Guwashi999

วัดแขกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

รูปปั้นของเหล่าทวยเทพ บนโคปุรัมของวัดฮินดู (วัดแขก) แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ปรากฎทั้งรูปปั้นขององค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระขันทกุมาร และเหล่าเทพี

. . . . . . . . .