Archive for the ‘พระแม่สุรัสวดี พระแม่สุรัสวตี รูปภาพพระแม่สรัสวตี องค์พระแม่สรัสวดี’ Category

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

วัดแขกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

รูปปั้นของเหล่าทวยเทพ บนโคปุรัมของวัดฮินดู (วัดแขก) แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ปรากฎทั้งรูปปั้นขององค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระขันทกุมาร และเหล่าเทพี

พระแม่สรัสวตี (เทพีแห่งสติปัญญา) , พระแม่ลักษมี (เทพีแห่งความร่ำรวย) และ พระพิฆเนศ (เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ)

พระแม่สรัสวตี (เทพีแห่งสติปัญญา) , พระแม่ลักษมี (เทพีแห่งความร่ำรวย) และ พระพิฆเนศ (เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ) ภาพโดย by Meanest Indian flickr

ภาพพระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความรัก ความร่ำรวย การค้าขาย และความสุขสมบูรณ์ ประทับร่วมกับ พระแม่สรัสวตี เทพีแห่งปัญญา การศึกษาเล่าเรียน และ องค์พระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จทุกประการ

ภาพองค์พระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความรัก ความร่ำรวย การค้าขาย และความสุขสมบูรณ์ ประทับร่วมกับ พระแม่สรัสวตี เทพีแห่งปัญญา การศึกษาเล่าเรียน และ องค์พระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จทุกประการ
Some rights reserved by dragoheart, flickr

องค์พระแม่ทุรคา (พระแม่อุมา) ในเทศกาลนวราตรี หรือ พิธีบูชาพระแม่มหาเทวี

พระแม่ทุรคาเทวี อีกพระนามหนึ่งของพระแม่ปารวตี (อุมาเทวี)
ลิขสิทธิ์ภาพของ All Rights Reserved By bhaskarbhai, flickr

. . . . . . . . .