Archive for the ‘องค์พระตรีมูรติ รูปภาพพระตรีมูรติ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ’ Category

พระตรีมูรติ (พรหม ศิวะ วิษณุ)

25570405-104609.jpg

พระวิษณุ พระพรหม พระศิวะ วัดเทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25570329-102852.jpg

งานแห่วัดแขก งานนวราตรี เทศกาลนวราตรี ประมวลภาพงานแห่พระแม่อุมา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2556 ภาพถ่ายโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์

ประมวลภาพงานแห่ประจำปีวัดแขกสีลม งานพระแม่อุมาเทวี หรือ งานนวราตรีวัดแขก
ประจำปี พ.ศ.2556
ภาพโดย ภัควรรธน์ ไพสิฐวีร์
www.facebook.com/aui.mindspace

25561018-015325.jpg

25561018-015334.jpg

25561018-015348.jpg

25561018-015359.jpg

25561018-015407.jpg

25561018-015420.jpg

25561018-015429.jpg

25561018-015435.jpg

Read more »

วัดเทพมณเทียร เชียงใหม่ เทพมณเฑียร วัดแขกเชียงใหม่

25560815-234220.jpg

พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา พระพิฆเณศ วัดสมาน ฉะเชิงเทรา

25560815-233920.jpg

พระตรีมูรติ องค์พระตรีมูรติ อันเป็นการรวมร่างกันของสามมหาเทพ คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะมหาเทพ

537353_495078380530884_311837050_n
พระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าที่เกิดจากการรวมกันของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) และ พระศิวะ (พระอิศวร) เพื่อพระองค์จะได้ทรงประทานพรในทุกๆ ด้านแก่มนุษย์
บทสวดบูชาพระตรีมูรติ : โอม ศรี ทัตตาเตรยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระพรหม : โอม พรหมมัณยะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระวิษณุ : โอม นารายะณายะ นะมะห์
บทสวดบูชาพระศิวะ : โอม นะมัส ศิวายะ

องค์พระศิวะ เทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล ทรงประทานพรและปกป้องมนุษย์มาทุกยุคสมัย

217884_493043097401079_1778891609_n
องค์พระพิฆเณศวร์ บุตรแห่งพระศิวะ กำลังถวายการบูชาแด่องค์ศิวลึงก์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ เพื่อขอความปกป้องคุ้มครองแก่เหล่ามนุษย์

พระตรีมูรติ สามมหาเทพอันประกอบไปด้วย พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง ของสามมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง (สามเศียร พระวรกายเดียว)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

พระตรีมูรติ การรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

รูปภาพพระตรีมูรติ (แบบแยกร่าง ประดิษฐานร่วมกัน)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ
มีทั้งแบบรวมร่าง และ แบบแยกร่าง

. . . . . . . . .