พระแม่ทุรคาเทวี (อุมาเทวี) องค์เทพีผู้เป็นประธานในพิธีบูชาเทศกาลนวราตรี


พระแม่ทุรคาเทวี (อุมาเทวี) องค์เทพีผู้เป็นประธานในพิธีบูชาเทศกาลนวราตรี
ภาพนี้พระแม่อุมาดูแปลกตามากๆ ครับ หาชมได้ยาก
ลิขสิทธิ์ภาพของ All Rights Reserved By The Eternity Photography, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .