องค์พระแม่อุมาเทวี ประกอบพิธีในงานนวราตรี งานบูชาพระแม่อุมาเทวี


พระแม่อุมาเทวี (พระแม่ทุรคา) ภาพโดย By NILADRI PAL, flickr
เทวรูปที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมในเทศกาลนวราตรี
อันเป็นเทศกาลบูชาพระแม่อุมาเทวี ซึ่งจัดขึ้นตามวัดแขก วัดในอินเดีย
ก่อนจะอัญเชิญไปลอยลงสู่แม่น้ำหรือทะเล

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .