พระแม่กาลีปราบมาร ถือหัวอสูรและถ้วยไฟ

พระแม่กาลีปราบมาร ภาพจาก Exoticindiaart
พระแม่กาลีคือร่างอีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีผู้ยิ่งใหญ่
พระแม่กาลีทรงปราบอสูรและดื่มกินเลือดของอสูรให้สิ้น เพื่อให้โลกปลอดภัยจากการรุกรานและกลับสู่ความสงบสุข

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .