เทวรูปพระแม่ทุรกาเทวี จากวัดแขกในประเทศอินเดีย ปางปราบอสูรร้าย


เทวรูปพระแม่ทุรกาเทวี จากวัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย
ในช่วงเทศกาลนวราตรี อันเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะขององค์พระแม่ทุรคาเทวี หรือ พระแม่อุมาเทวี ผู้ปกป้องโลกมนุษย์ให้ปลอดภัยจากเหล่ามารทั้งปวง ภาพโดย By sroy_sroy, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .