เทวรูปพระแม่ทุรคา ที่เบงคอลตะวันตก ในช่วงงานนวราตรี อันเป็นงานบูชาพระแม่อุมาเทวีและเหล่าเทพีทั้งปวง


เทวรูปพระแม่ทุรคา ที่เบงคอลตะวันตก / All Rights Reserved By thirdi, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .