องค์พระศิวะมหาเทพ วัดโกเณศวรัม ประเทศศรีลังกา

25551014-225609.jpg

องค์พระศิวะมหาเทพ ผู้ทำลายสิ่งชั่วร้าย
ประดิษฐาน ณ วัดโกเณศวรัม ประเทศศรีลังกา

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .