พระพรหม โคปุรัมบนวัดแห่งหนึ่งในทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย

พระพรหม โคปุรัมบนวัดแห่งหนึ่งในทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
Some rights reserved by Ben Piven, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .