พระวิษณุ ภาพเขียนบนฝาผนัง พระนารายณ์ทรงพญานาค

พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ คือเทพเจ้าผู้ปกป้องสรรพชีวิต มีความเมตตากรุณา ปรารถนาให้มนุษย์อยู่อย่างเป็นสุข
Some rights reserved by Ben Piven, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .