วัดแขกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

รูปปั้นของเหล่าทวยเทพ บนโคปุรัมของวัดฮินดู (วัดแขก) แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ปรากฎทั้งรูปปั้นขององค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระขันทกุมาร และเหล่าเทพี

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .