เทวสถานแห่งพระแม่อุมาเทวี ที่ประเทศสิงคโปร์

25551118-003153.jpg
วัดพระศรีมหามารีอัมมัน ที่ประเทศสิงคโปร์ สวยงามมากครับ ภาพโดย Guwashi999

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .