ภาพพระศิวะบนฝาผนัง ณ วัดแห่งหนึ่งใน Mirzapur มีพระศิวลึงค์ประดิษฐานด้านหน้า

25551118-003355.jpg
ภาพพระศิวะบนฝาผนัง ณ วัดแห่งหนึ่งใน Mirzapur มีพระศิวลึงค์ประดิษฐานด้านหน้าด้วย All rights reserved by Elishams, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .