พระนรสิงห์ อวตารสำคัญแห่งพระวิษณุ ประทับคู่กับพระแม่ลักษมี


พระนรสิงห์ อวตารสำคัญแห่งพระวิษณุ ประทับคู่กับพระแม่ลักษมี…โอม ศรี นรสิงหายะ นะมะห์…ขอพระนรสิงห์จงเจริญ !! (ภาพโดย Person Behind the Scenes)

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .