เทวรูปพระพิฆเนศ ที่ได้รับการตบแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด พระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงดงามยิ่งนัก


เทวรูปพระพิฆเนศ ที่ได้รับการตบแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด พระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงดงามยิ่งนัก | ภาพของ LegallyIndia

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .