พระพิฆเนศ พระวิษณุ และ พระศิวะ รวมกันในองค์เดียว งานแห่ในเทศกาลคเณศจตุรถีที่ประเทศอินเดีย

พระพิฆเนศ พระวิษณุ และ พระศิวะ รวมกันในองค์เดียว งานแห่ในเทศกาลคเณศจตุรถีที่ประเทศอินเดีย | ภาพโดย LegallyIndia

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .