ภาพเขียนองค์พระพิฆเนศประทานพร ล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศอัษฏวินายัก อันเป็นเทวรูปพระพิฆเนศที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 องค์

ภาพเขียนองค์พระพิฆเนศประทานพร ล้อมรอบด้วยพระพิฆเนศอัษฏวินายัก อันเป็นเทวรูปพระพิฆเนศที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 องค์ สวยงามนะครับภาพนี้ | ลิขสิทธิ์ของ Nemo’s great uncle, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .