ภาพการแห่องค์พระพิฆเนศเพื่อไปลอยลงสู่แม่น้ำในเทศกาลคเณศจตุรถี

ภาพการแห่องค์พระพิฆเนศเพื่อไปลอยลงสู่แม่น้ำในเทศกาลคเณศจตุรถี
พระพิฆเนศที่สร้างจากดินปั้น ทำสีให้เหมือนโลหะ องค์ใหญ่มาก ผู้ศรัทธาร่วมกันแห่เพื่ออัญเชิญองค์ท่านไปลอยลงสู่ทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ ในวันคเณศจตุรถี หรือ วันประสูติองค์พระพิฆเนศ
Some rights reserved by amitshahc, flickr.com/photos/amitshahc

Some rights reserved by amitshahc

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .