องค์พระพิฆเนศที่งดงาม ประดิษฐานบนวัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

องค์พระพิฆเนศที่งดงาม ประดิษฐานบนวัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย Drics67

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .