ภาพเขียนพระแม่อุมาคู่กับพระศิวะ ทั้งสองพระองค์ทรงพระสำราญชื่นบานมากครับ โอม ไจ มาตาดี…โอม นะมัส ศิวะยะ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .